برچسب های نوشته ها : محمود منطقیان

محمود منطقیان

حکومت مطلوب وانتظارات مردم

دررابطه باساختارسیاسی حکومت های مطلوب وسالم چند نکته مهم مطرح است: یک=حکومت بایدبرآمده ازانتخاب وخواست واقعی مردم باشدوجامعه هم باورداشته باشدکه آنطورکه بیشترمردم خودخواسته اندنظام موردنظرومطلوب خویش رابارای وانتخاب خودشکل داده اند.به گونه ای که مردم به راحتی بتوانندنمایندگان موردنظرخود را ازطریق انتخابات آزادوسالم برگزینندویاآنهارا که پیشترخودبرگزیده اند کناربزنندوبدین روش گردش نخبگان به راحتی انجام گیرد. دو=ساختارسیاسی وحکومتی بایدبه گونه ای باشدکه مردم وشهروندان به راحتی بتوانندبه حق وحقوق خوددسترسی پیداکنندودراین راه، قانون وساختارحکومت،حامی آنهاباشد؛به گونه ای  که پیگیری خواسته هاوحقوق شهروندان،کمترین دردسری برای آنها ایجادنکند. سه=حکومت وظیفه خودراخدمت به مردم وبه دست آوردنِ رضایتمندی آنهابداند.یعنی رای ونظراکثریت مردم راه وروش مدیران جامعه راتعیین نماید. وهیچگاه مدیران ومسئولان حکومتی، به فکرآقایی برمردم نباشندوجایگاه برتری از خدمت ووظیفه برای خوددرنظر نگیرند. چهار=حکومت درتمام اهداف وبرنامه های ...
متن کامل نوشته
محمود منطقیان

آریوبرزن شهید جاوید تاریخ ایران و جهان

آریوبرزن ازشهیدان جاویدتاریخ ایران وجهان است. نبرددلیرانه آریوبرزن دربرابرسپاه تجاوزگراسکندرازبرگهای زرین تاریخ ایران زمین است که هرایرانی وهرانسان آزاده ای بایدبه نام آن سرداردلیروسرافرازببالدوازاودرس بزرگی ووطن پرستی بیاموزدآنهاکه به تندیس آن سرداربزرگ باآتش افروزی بی حرمتی کردندبایدباحقارت وننگ ورسوایی بمیرند.چون زیستن درجامعه ای که عشق آریوبرزن رادرسینه داردبرای آنهابه منزله مرگی آلوده به ننگ است. همه چهره های سیاسی چه اصول گراوچه اصلاح طلب وچه ملی گراوچه………درایرانی بودن وهموطن بودن وشهروندایران بودن مشترک اندوبدین روی همه آنهادرهرلباسی که هستنندبایدتوهین به تندیس آریوبرزن این سردارافتخارآفرین تاریخ رازشت بشمارندومحکوم نمایندوخواهان برخوردقضایی وقانونی باعاملین وآمرین این حادثه شوم وننگین باشند.ولی آنهاکه دراین رویدادننگین دست داشته اندبایدبدانندکه بااینگونه رفتارهانخواهندتوانست به جایگاه بلندسردارملی وجهانی خدشه ای واردکنندچراکه جایگاه آن سرداربزرگ دردلهاوسینه های پاک انسانهای اصیل وآزادگان ایران ...
متن کامل نوشته
محمود منطقیان

جاده های مرگبار؛خانواده های سوگوار ، مدیران سهل انگار

براساس اعلام یکی ازسایتهای استان تعدادجان باختگان درجاده های استان درمدت ۵سال گذشته یک هزارنفربوده است که این رقم بسیارنگران کننده ودرحدفاجعه است. بااین حساب هرروزبخشی ازخانواده های این استان درغم ازدست دادن عزیزانشان سوگوارندوهرروزبرتعدادکشتگان تصادفات جاده ای افزوده می شودوباوجودجاده های ناایمن استانی خانواده هرروزنگران جان عزیزان خود هستندکه دراین جاده هادرسفرورفت وآمدند. وبایدپرسیدباوجوداین روندفاجعه آمیزمدیران استانی برای پایان دادن به این وضع فاجعه آمیزدرطی سالیان گذشته،تاکنون چه اقدامی انجام داده اند؟ وچه خلاقیتی برای پایان دادن به وضع فاجعه بارازخودنشان داده اند؟؟؟؟ راستی دلیل این همه تصادف مرگباردرجاده های استانی ما چیست؟ به نظرمی رسدازمیان همه عوامل سه عامل بسیارمهم اند. ۱= جاده های غیرایمن وکم عرض وپرازپرتگاه وبدون راه گریزازتصادف وحادثه،که درایجاد تصادفها،مهمترین عامل است.درواقع جاده های درون استانی مابیشترگذرگاههای تنگ وباریکی هستندکه ...
متن کامل نوشته

باج ندادن به نماینده کهگیلویه دلیل عزل مدیر بنیاد شهید/ بنیاد سیاسی متعلق به باند رئیسی است/ تصاویر

آئین تودیع و معارفه روسای جدید و قدیم بنیاد شهید کهگیلویه با حضور مسولان استانی و شهرستانی،محمود منطقیان و برخی از اصلاح طلبان و بدون حضور مدیر کل بنیاد شهید و فرماندار کهگیلویه در این اداره برگزار شد. به گزارش افتونیوز،این آئین در حالی برگزار شد که دولتخواه مدیر سابق بنیاد شهید کهگیلویه از زیر پوست بنیاد شهید و سیاست پنهان آن و هم باند بودن با« رئیسی »خبر داد و گفت:هیچ گونه از سیاست های دولت در بنیاد شهید اجرایی نمی شود،همچنین نصب تابلو و جمله آیت الله هاشمی رفسنجانی در کنار تمثال شهدا در دهدشت،باج ندادن به نماینده کهگیلویه بزرگ را از دلایل اصلی تودیع خود دانست و گفت:نیروی های انتظامی بدانند که با انتخاب امروز ،بنیاد شهید وارد ...
متن کامل نوشته

روایت فعالان سیاسی استان از شعر حافظ

در تقویم کشور روز ۲۰ مهرماه به نام روز بزرگداشت حافظ شاعر برجسته ایران نام گذاری شده است. این شاعر بزرگ را لسان الغیب می گویند از آن رو که وقتی بیت یا غزلی از این شاعر را می خوانی گویی همین چند لحظه پیش برای حال کنونی ما سروده شده است. به همین مناسبت از برخی از فعالان سیاسی استانی سوال شد که کدام بیت یا غزل حافظ را بیشتر می پسندید. پاسخها نیز جالب توجه است. ترتیب اسامی بر اساس پاسخ به پیامی است که برای این عزیزان ارسال شده است. سیدضیاالدین رضاتوفیقی (فعال سیاسی اصلاح طلب و رئیس ستاد روحانی در استان): (غزل 11) مژده ای دل که مسیحا نفسی ...
متن کامل نوشته

آقای منطقیان، سیاست را باید فرهنگی کرد نه فرهنگ را سیاسی

طی یک سال گذشته محمود منطقیان از فعالان سیاسی اصلاح طلب حوزه کهگیلویه بزرگ بامصاحبه های خود، انتقادات شدیدی را متوجه استاندار کهگیلویه و بویراحمد کرد که بعنوان یکی ازجوانان اصلاح طلب این شهرستان اجازه میخوام مطالبی را پیرامون صحبت های منطقیان وطاهری عرض کنم. برادران هم فکرم آقایان استاد منطقیان وطاهری دوست نداشتم به مصاحبه ها واظهار نظرها درباره عملکرد جناب آقای احمدی استاندار محترم پاسخ به جوابیه بدهم اما چون درسایه نقد است که انسان ها به کمال نزدیک تر می شوند صلاح را به آن دیدیم که مطلبی منصفانه ومختصر به محضرتان عرض بدارم وخوانندگان را به قضاوت دعوت می نماییم وامیدواریم که ازاین نقد خاطر کسی مکدر نشود. انسان برای هرکاری ورسیدن ...
متن کامل نوشته

منطقیان: استاندار وظیفه خود را نمی‌داند/ احمدی با خودمحوری حامیان دولت را ناامید می‌کند/ انتقادها با انتقام پاسخ داده می‌شوند

«محمود منطقیان» از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است که علی محمد احمدی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در یکسال زمامداری این مسئولیت کارنامه قابل قبولی نداشته و نماینده مناسبی برای دولت تدبیر و امید نبوده است. وی می گوید: نارضایتی بی سابقه اکثریت اصلاح طلبان و حامیان دولت در استان از استاندار در این مدت، دلیل روشنی از ناکارآمدی و عدم توفیق آقای احمدی است. مشروح نقطه نظرات این فعالی سیاسی به مناسبت سالروز انتصاب استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پی می آید: چهره شاخص اصلاحات کهگیلویه و استان در گفتگویی پیرامون ارزیابی عملکرد استاندار در یکسال گذشته گفت: اگر وظیفه یک استاندار را تعامل سیاسی و اجتماعی، تلاش برای امنیت و آرامش اجتماعی، خرسندی مردم، ...
متن کامل نوشته

انتقاد دو طیف اصلاح طلب کهگیلویه از استاندار و معاون سیاسی/کودتا در فرمانداری کهگیلویه/ تصاویر

تودیع و معارفه فرماندار جدید و سابق شهرستان کهگیلویه در حالی صورت گرفت که حاشیه های زیادی داشت و تا کنون بحث‌های چالش برانگیزی زیادی به دنبال داشته به گونه‌ای که دو گروه سیاسی اصلاح‌طلب موسوم به جریان لاهوتی و منطقیان در زمینه مخالفت با فرماندار انتصابی استاندار متحد شده‌اند. به گزارش افتونیوز، تودیع و معارفه فرماندار جدید و سابق شهرستان کهگیلویه در حالی صورت گرفت که حاشیه های زیادی داشت و تا کنون بحث های چالش برانگیزی زیادی به دنبال داشته است. از بی‌اطلاعی فرمانداری که بیش از دو سال سکاندار یک شهرستان بوده نسبت به جایگزینی فرماندار جدید تا معارفه‌ای که در اوج بی‌احترامی به فرماندار سابق برگزار شد. در حالی که طبق عرف و رسوم ...
متن کامل نوشته
محمود منطقیان

به یاد آفریدگارسخن

۲۵اردیبهشت سالروز بزرگداشت حماسه سرای بزرگ ایران زمین، حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی است.در ایران شاعران و حکیمان بسیاری زیسته اند و به سان شمعهای درخشانی، سرزمین کهن و پرفراز و نشیب ایران را فروزان نگه داشته اند و بلکه بر جهان بشری روشنایی بخشیده اند، لیکن  فردوسی توسی بر بلندای ویژه ای ایستاده است که تاکنون دست کسی به  فراز آن نرسیده و مرتبه سترگش خردها و اندیشه ها را حیران نموده و به تعظیم واداشته است. فردوسی سی سال و اندی رنج برد و از آرام و خوشی برای خویشتن دوری گزید تا تاریخ و هویت ایران را زنده نگه دارد و نگذارد که تاریخ و فرهنگ این سرزمین درگرد و باد هجوم بیگانگان بداندیش گم وتباه  شود و ازمیان ...
متن کامل نوشته

چه کسی فرماندار کهگیلویه می شود؟/ رقابت پنهان سیاسیون برای فتح فرمانداری

در چهارسال گذشته غلظت و شدت سهم خواهی افراطی سیاسی و قومیتی به حدی رسید که داد همگان را در آورد و حتی همفکران و هم قوم ها و حتی برخی خواص و نخبگان همراه نیز زبان به اعتراض گشودند که آخر این چه وضعی است که انتصاب ها قومیتی است وشایسته سالاری مفهومی ندارد. پس از معارفه و آغاز بکار دکتر احمدی ، تحرکات و تکاپوهایی که از ماه ها قبل آغاز شده بود وپیش بینی می شد سونامی تغییرات درفرمانداری ها وادارات کل راشاهدباشیم. اما با شروع کار وی کثرت طومارها و نامه های ارسالی به استانداری ، دیدارهای مختلف انتشار اخبار و یادداشت و تحلیل های فراوان ، گمانه زنی های بیشمار برای گزینه ...
متن کامل نوشته
تمامی حقوق برای پایگاه خبری-تحلیلی افتونیوز محفوظ است. استفاده از مطالب افتونیوز تنها با ذکر منبع مجاز است