برچسب های نوشته ها : محمود منطقیان

Page 1 of 512345
محمود منطقیان

به یاد آفریدگارسخن

۲۵اردیبهشت سالروز بزرگداشت حماسه سرای بزرگ ایران زمین، حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی است.در ایران شاعران و حکیمان بسیاری زیسته اند و به سان شمعهای درخشانی، سرزمین کهن و پرفراز و نشیب ایران را فروزان نگه داشته اند و بلکه بر جهان بشری روشنایی بخشیده اند، لیکن  فردوسی توسی بر بلندای ویژه ای ایستاده است که تاکنون دست کسی به  فراز آن نرسیده و مرتبه سترگش خردها و اندیشه ها را حیران نموده و به تعظیم واداشته است. فردوسی سی سال و اندی رنج برد و از آرام و خوشی برای خویشتن دوری گزید تا تاریخ و هویت ایران را زنده نگه دارد و نگذارد که تاریخ و فرهنگ این سرزمین درگرد و باد هجوم بیگانگان بداندیش گم وتباه  شود و ازمیان ...
متن کامل نوشته

چه کسی فرماندار کهگیلویه می شود؟/ رقابت پنهان سیاسیون برای فتح فرمانداری

در چهارسال گذشته غلظت و شدت سهم خواهی افراطی سیاسی و قومیتی به حدی رسید که داد همگان را در آورد و حتی همفکران و هم قوم ها و حتی برخی خواص و نخبگان همراه نیز زبان به اعتراض گشودند که آخر این چه وضعی است که انتصاب ها قومیتی است وشایسته سالاری مفهومی ندارد. پس از معارفه و آغاز بکار دکتر احمدی ، تحرکات و تکاپوهایی که از ماه ها قبل آغاز شده بود وپیش بینی می شد سونامی تغییرات درفرمانداری ها وادارات کل راشاهدباشیم. اما با شروع کار وی کثرت طومارها و نامه های ارسالی به استانداری ، دیدارهای مختلف انتشار اخبار و یادداشت و تحلیل های فراوان ، گمانه زنی های بیشمار برای گزینه ...
متن کامل نوشته
محمود منطقیان

طبیعت زخمی ونالان

به راستی اگر کوههایی که در میانه و دامنه شان صدای چکش پیکورها و بیلهای مکانیکی درخروش و غرش اند و قلبشان را زخمی و خونین و چهره شان را دگرگون و خراشیده می کنند و زیبایی شان را از آنها می ستانند زبان داشتند، با چه فغان و فریادی درد خود را دادمی زدند و از حال و روز خود خبر می دادند؟ سالها دلمان به این خوش بود که به مرکز استان مان می گویند"پایتخت طبیعت" لیکن مدیران استانی با ناکارآمدی و یا ناآگاهی خود، این دلخوشی و افتخار را هم از ما گرفتند و این طبیعت زیبا و فرح بخش را نا باورانه در برابر دیدگانمان زخمی و نالان و آلوده و سوگوارکردند. به درستی و جدانهای ...
متن کامل نوشته
محمود منطقیان

دانایی و بهتر زیستن

انسان به سه گونه آگاهی برای درست تر و بهتر زیستن نیاز دارد: نخست آگاهی از خویشتن که دو جنبه جسمانی و روانی دارد.برای شناخت جسم و کارکرد اجزاء آن به دانش تجربی و پزشکی نیاز هست.هرچه دانش و آگاهی انسان نسبت به بدنش بیشتر باشد، بهتر می تواند آن را در سلامت نگه دارد و از آن بهره جوید. بدن سالم برای بهتر زیستن امری پسندیده و مورد نیازاست. بسیاری از بیماریها از آنجاناشی می شوند که انسان شناخت کافی از جسم خود ندارد و نیاز واقعی آن را به درستی نمی شناسد و بدین روی جسم به نا خوشیها و بیماریها دچار می شود و از کارمی افتد.انسان هم باید جسم خود را از راه تجربه و علم بشناسد ...
متن کامل نوشته
محمود منطقیان

به یاد مرد ادب و فرهنگ

امروزدوشنبه سیزده فروردین سال۹۷بود شهر دهدشت به دلیل سیزده بدَر خلوت و بی صدا شد و از غرش خودروها و شلوغی شهر خبری نبود. خیابانها ساکت و آرام بودند و فارغ از سر و صدا و غوغا و برو بیا. اماخود ترجیح دادم که درخانه بمانم و آرام باشم و باکتاب ماندگار”کوچ کوچ”کی عطاطاهری تنها و همدم و همنشین شوم و از نوشته های دل نواز و دردمندانه و سوزناک این آموزگار نازنین بهره جویم. خاطرات و یادداشتهای مردی که از کوران رویدادها و آزمونهای تلخ و سخت و گاه شیرین زندگی پر فراز و نشیب گذشته بود تا مغز استخوان و اعماق روان نفوذ می کرد و آدم را به دنیای دیگری می برد ...
متن کامل نوشته
محمود منطقیان

استیضاح درس آموز بود

در پی سقوط هواپیمای آسمان درکوه دنا،و جان باختن جمع زیادی از فرزندان نیک و دوست داشتنی میهن بر فراز آن کوه و در میان برف و بوران و سرما، ملتی دل شکسته ونگران وغمزده شد و خانواده های زیادی داغدار و گریان و نالان شدند و به سوگ نشستند و جهان ازاین حادثه به صدا در آمدو با خانواده های مصیبت دیده و پریشان ابراز همدردی و غمناکی کردند. در هنگامه این بلای ناگهانی یورش برف و باران و بوران راه جستجو و دست یابی به محل این حادثه تلخ را دشوارکرده بود و این عدم دسترسی و به طول انجامیدن پیدا شدن هواپیما و دسترسی به پیکرهای خونین و آسیب دیده جان باختگان که همه ازخوبان ...
متن کامل نوشته
محمود منطقیان

آیین دیرین

چهارشنبه سوری از آیین دیرین ایرانیان است.برپایه این آیین مردم ایران از دیر باز جشن چهارشنبه سوری را برپامی داشتند.آنها سه یاهفت کپه آتش می افروختند و از روی آن می پریدند و می گفتند"سرخی تو از من ، زردی من ازتو" سرخی نماد و نشانه شادمانی و روشنایی و خوشی بود وزردی نشانه بیماری وغم و پریشانی ،و بدین گونه ایرانیان درآستانه سال نوبه استقبال شادمانی و خوشحالی و جشن و پای کوبی می رفتند و غمها و ناخوشیها را از درون خود می زدودند. و به درستی باید گفت که جشن چهارشنبه سوری همواره نیک و برای مردم ایران مایه خوشی و شادمانی و غم زدایی بوده است؛لیکن امروزه دو گروه درصددانحراف این آیین ...
متن کامل نوشته
محمود منطقیان

 از بن بست تاگشایش

کاوش و پژوهش دراحوال کشورها بخوبی نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته و پیشرفته از مزایایی بهره مندندکه کشورهای توسعه نیافته از آن محرومند: ۱-کشورهای توسعه یافته به انسان جدای از عقاید و نژاد و منطقه اش اصالت داده اند و نیازهای روانی و جسمانی انسان را پایه هدف و برنامه و تلاش خودقرارداده اند و همه برآنندکه نیازهای انسانی شناخته و برآورده شود و حال آنکه درجوامع توسعه نیافته حکومتهایشان چنین راهکار و بینشی ندارند و اصل بر حفظ و دوام قدرت است… ۲-درکشورهای توسعه یافته پژوهش و دانش و دست یابی به صنعت و تکنولوژی راه توسعه و ترقی تشخیص داده شده است و در رشد و پویایی آن می کوشند و حال آنکه درکشورهای عقب مانده و ...
متن کامل نوشته
محمود منطقیان

“یلدا یادگارنیاکان”

درباره یلداگفتنی بسیاراست وپژوهش درباره آن به کارآید.یک نظراین است که یلداریشه “سُریانی”داردوبه معنی زایشومیلاد(خورشید)است؛چون ازفردای شبِ یلدابردرازی روزافزون گردد. ازسویی گفته اندکه یلداازواژه پهلویاوستایی”یاردا”گرفته شده است که به معنای تقسیم سال است ودرایران کهن سال ازروزنخست دی ماه زمستان آغاز می شد.ونیزگفته اندکه درگذشته ایرانیان شب یلدارابه سبب درازترین شب سال شوم وناستوده می شمردندوبدین روی مردم برای زدودن شومی آن دراین شب گردهم می آمدندوباافروختن آتش شوم بودن راازاین شب می زدودندواین شب به جهت تاریکی بسیارودرازی نماداهریمن نابکاربه شمارمی آمد. مردم دراین شب گردهم می آمدندوآتش می افروختندوجشن می گرفتندوسفره ای ازخوردنی ومیوه های تروخشک سال می گستردندوهمگان رابه خوردن فرامی خواندندوبدین گونه شومی اهریمن وارونه خوی راازخوددورمی کردندو بازدودن تاریکی که نماداهریمنی بودبه پذیره ...
متن کامل نوشته

یکی از نیروهای اصلاحطلب رئیس بیمارستان امام خمینی دهدشت شد

رئیس بیمارستان امام خمینی دهدشت منصوب شد. یکی از نیروهای اصلاحطلب نزدیک به محمود منطقیان رئیس بیمارستان امام خمینی دهدشت شد. به گزارش افتونیوز؛ طی حکمی دکترمحمد طاها خادمی از متخصصین  داخلی با گرایش سیاسی اصلاح طلب و از نیروهای نزدیک به محمود منطقیان به سمت رییس بیمارستان امام خمینی دهدشت منصوب شد. این انتصاب با مقاومتهایی روبرو شده بود ولی پس از کش و قوس های فراوان بالاخره حکم انتصاب دکتر خادمی صادر و معارفه وی نیز صورت گرفت.
متن کامل نوشته
Page 1 of 512345
تمامی حقوق برای پایگاه خبری-تحلیلی افتونیوز محفوظ است. استفاده از مطالب افتونیوز تنها با ذکر منبع مجاز است