آقای موحد؛ از فضل عدل تو را چه حاصل؟ عذرخواهی کنید بایگانی - پایگاه خبری تحلیلی افتونیوز
آقای موحد؛ از فضل عدل تو را چه حاصل؟ عذرخواهی کنید 22 مارس 2020

آقای موحد؛ از فضل عدل تو را چه حاصل؟ عذرخواهی کنید

سال بد، از اوانش پیداست؛ تمامی ندارد و در ادامه روند عجله و دست و پا زدن های بی صبرانه برای ورود منتخب و شروع وظایف وی، پیش از خاتمه یافتن خدمت نماینده قانونی در مجلس شورای اسلامی، نامه نگاری های منتخب باتجربه اما در عمل تازه به دور رسیده بهت و تعجب همگان را […]