در نشست هفتگی گروه فرهنگ بومی استان، بحث و بررسی پیرامون مراسم های سوگواری و فاتحه خوانی که در جلسه گذشته ناتمام مانده بود ادامه یافت. به گزارش افتونیوز، درجلسه فرهنگ بومی استان پس از بحث و بررسی فواید و مزایای فاتحه خوانی محلی و اذعان به این موضوع که فاتحه خوانی محلی، جایگاه ویژه ای […]

در نشست هفتگی گروه فرهنگ بومی استان، بحث و بررسی پیرامون مراسم های سوگواری و فاتحه خوانی که در جلسه گذشته ناتمام مانده بود ادامه یافت.

به گزارش افتونیوز، درجلسه فرهنگ بومی استان پس از بحث و بررسی فواید و مزایای فاتحه خوانی محلی و اذعان به این موضوع که فاتحه خوانی محلی، جایگاه ویژه ای در تسکین آلام مردم دارد و با اصلاح امور و طرح مشکلات و ارایه راه حل محلی می انجامد.

در این گونه مراسمات که باعث انسجام مردم و رفع کدورت ها و تبادلات عاطفی و حتی گاهی منجر به ایجاد پیوندهای خویشاوندی در میان قبایل می شود. اما متاسفانه آهسته آهسته از مسیر اصلی خود که باعث احساس نزدیکی بین قبایل بود خارج شده و به سمت تبلیغات و سیاسی کاری پیش رفته است. مضرات جدید این رفتار عاطفی امروزه به اندازه افزایش یافته که کارکردهای قبلی خویش را از دست داده است. «گروه فرهنگ بومی استان» برای محدود کردن این مشکلات دست به ابتکار جالبی زده است. اعضای این گروه تصمیم گرفتند با تهیه وصیتنامه ای یکسان عهد ببندند که وصیت کنند در مراسمات فاتحه خوانی از تشریفات غیر ضروری خودداری کنند. تشریفات زائدی مانند تزئین قبور ،ارسال پیامک ، اجرای مداحی و نی نوازی، راه اندازی کاروان، برگزاری مراسم بیش از سه روز و… مورد مذمت شرکت کنندگان قرار گرفت. آنچه مورد تایید شرکت کنندگان واقع شد و بصورت یک راهکار عملی و عملیاتی مورد توافق قرار گرفت، این بود که هرکسی به عنوان یک رفتار فرهنگی باید از خود شروع کرده و منتظر دیگران و بخشنامه ادارات نماند. توسعه نهادهای مردم نهاد برای بهبود فرهنگ و اصلاح خرده فرهنگ های نادرست ضروری می باشد و توسعه چنین گروههایی می تواند بارمالی و فرهنگی دولت را کاهش داده تا دولت بتواند با فراغ بال به امور زیربنایی برسد.

آنچه مسلم است پوشش خبری اینگونه نشست ها،توسط صدا وسیمای استان به عنوان رسانه ای فراگیر، می تواند در فرهنگ سازی و اصلاح الگوی رفتاری موثر باشد.

گفتنی است این گره به همت بنیاد ایرانشناسی در استان تشکیل شده که با استقبال خوبی مواجه شده است.

گزارش تصویری از این نشست فرهنگی: