افتونیوز _ سال های زیادی است که بخش چاروسا در شهرستان کهگیلویه به دلیل نبود امکانات رفاهی، محرومیت را با خود به یدک می کشند. مردم این منطقه با مشکلات فروان و کمبود هایی که حق آن ها نیست دست و پنجه نرم می کنند. در بین این همه  کمبود شاید بیشترین کمبودی که به […]

افتونیوز _ سال های زیادی است که بخش چاروسا در شهرستان کهگیلویه به دلیل نبود امکانات رفاهی، محرومیت را با خود به یدک می کشند.
مردم این منطقه با مشکلات فروان و کمبود هایی که حق آن ها نیست دست و پنجه نرم می کنند. در بین این همه  کمبود شاید بیشترین کمبودی که به دید می آید، جاده های این منطقه هست که سالانه آن همه جوان در این جاده ها کشته می شوند.
وجود دست‌انداز و چاله چوله های عمیق در مسیر ارتباطی قلعه رئیسی و دیشموک و روستاهای این دو بخش سالهای زیادی است که در عبور و مرور مردم به خصوص رانندگان خودروها اختلال به وجود آورده است.
مسیر ارتباطی این بخش ها دچار فرورفتگی یا شکستگی سطح جاده شده است، چاله چوله های ایجاد شده ، عرض کم، کمبود شانه در کنار جاده موجب شده سوانح رانندگی اتفاق بیفتد.
یکی از معضلات مهم در زمینه آسفالت این مسیر ها نبود آسفالت یکدست در سطح جاده است که نارضایتی مردم و رانندگان را به همراه داشته است.
راننده ای که در مسیر این بخش ها به دهدشت روزی خود را به دست می آورد به افتونیوز می گوید: چاله های دهان باز کرده در این مسیر امان رانندگان را بریده و آنهایی که از این راه روزی خود را درمی آورند خوب می دانند سقوط به یکباره خودروها به درون این چاهک ها چقدر هزینه برایشان ایجاد کرده است.
وی در ادامه افزود: در این راه ها حتی علائم رانندگی هم وجود ندارد و عبور و مرور برای رانندگانی که برای مسافرت به این بخش می آیند خیلی سخت می شود. زیرا جاده را نمی شناسند و احتمال تصادف برای آنها وجود دارد.
این راننده با عصبانیت اظهار کرد: گناه صاحبان وسایط نقلیه چیست که بخاطر افتادن در حفره هایی که اغلب آنها را باید چاه خواند، قسمتی از درآمد خود را صرف تعمیر خودروهای در اختیار کنند و به جای هزینه درآمدهای خود برای خانواده به اجبار آن را روانه جیب مکانیک ها کنند. بخش های قلعه رئیسی و دیشموک در فاصله ی ۲۵۰ کیلومتری از مرکز استان هستند که نبود جاده برای برخی از روستاها، و همچنین نامناسب بودن جاده هایی ک وجود دارد، زندگی را برای مردم این منطقه دشوار کرده است.

گزارش : فرشاد ارغنده