محافظه کاری این است که همه تلاش و هوش و حواست این باشه که منافعه ات را حفظ کنی.هم چیزی را که داری،مانند پُست ومال، حفظ کنی و هم چیزی را که قرار است بهش برسی از دست ندهی. اینها میان دو ترس زندگی می کنند،ترس از دست دادن و ترس به دست نیاوردن. این […]

محافظه کاری این است که همه تلاش و هوش و حواست این باشه که منافعه ات را حفظ کنی.هم چیزی را که داری،مانند پُست ومال، حفظ کنی و هم چیزی را که قرار است بهش برسی از دست ندهی.
اینها میان دو ترس زندگی می کنند،ترس از دست دادن و ترس به دست نیاوردن.
این است که چنین آدمهای منفعت اندیشی چهار چشمی مراقب گفتار و کردار و حرکات خود هستندکه کاری نکنند که چیزی را ازدست بدهند و یا به دست نیاورند.چنین افرادی خیلی محتاط هستند و همه چیز را می پایند.رابطه شان با همه برپایه منافع است.باید همه جا و پیش همه کس مورد تاییدقراربگیرند و کاری نکنندکه اشکالی درکارشون پیش بیاد که براشون زیان به بار بیاورد.کمتراظهار عقیده شخصی و مستقل دارند و سعی می کنند بیشتر با نظردیگران موافقت نشان دهند و در تایید نظرها سربجنبانند.اینها همانهایی هستندکه به قول معروف جایی نمی خوابند که زیرپایشان تَر شود…باگفتن اینکه “حرف و نظر شما درسته”،سعی می کنند بادیگران نزدیکی و موافقت خودرا نشان دهند،آنهم با پاییدن شرایط…هرجا که اظهار نظر براشون مشکل باشه بیشترسکوت می کنند و یا دو پهلو جواب می دهند.اینگونه آدمها هرگزموضع شفاف و روشنی ندارند،چون فکرفردایشان را می کنند.مثل آب به شکل هرظرفی در می آیندتا هم نفعی را از دست ندهند و هم از زیان احتمالی جلوگیری کنند و بیشترسعی می کنند به کسان و گروهی نزدیک شوند که درزمان حال،موقعیت و نفوذ دارند.
یعنی میزان برای آنها نفوذ و جایگاه گروه ها و افراد در زمان حال است.این افراد هرگزشفافیت ندارند و به خاطرحفظ منافع شخصی و یا خانوادگی خود،جرئت موضع گیری شفاف را درمسائل فکری وسیاسی ندارند. به خصوص در حوزه سیاست سخت محتاط و محافظه کارند.اما همین ها هستند که بیشترازهمه،منافع هر گروه و شرایط خاص را بی سر و صد می برند.هم مالی و هم پُست و مقام ،چون درست موقعی که دیگران درگیرند اینها منافع شان را آرام و بی غوغا دنبال می کنند و بهش می رسند و سعی می کنند جوری عمل کنندکه هرگروهی آنها را به خودشون نزدیک بدونند و هرگروه که برنده شود اینها بدون معطلی به سراغشان می روند و خودرا به آنها نزدیک می کنند و نزدیک نشان می دهند،چون هواشناسی قوی دارند.خیلی ازمدیران و برخی از پیمانکاران و آنها که به دنبال پست اند و نمایندگی از این قماش اند… و….آری اینچنین است برادر……

محمود منطقیان