افتونیوز _ در فصل تابستان همواره اخباری از بحران آب در کهگیلویه  منتشر میشود. حومه غربی شهر دهدشت همواره با مشکل روبه رو بوده اسا با وجود بارش های متعدد در این تابستان امسال روستای فیلگاه بصورت مداوم به مشکل بی آبی رو به رو بوده است. روستاهای حومه غربی بخش مرکزی اغلب به معیشت کشاورزی مشغول […]

افتونیوز _ در فصل تابستان همواره اخباری از بحران آب در کهگیلویه  منتشر میشود. حومه غربی شهر دهدشت همواره با مشکل روبه رو بوده اسا با وجود بارش های متعدد در این تابستان امسال روستای فیلگاه بصورت مداوم به مشکل بی آبی رو به رو بوده است.
روستاهای حومه غربی بخش مرکزی اغلب به معیشت کشاورزی مشغول اند و فاصله نزدیکی با شهر قرار دارند و بنظر میرسد میتوان با خدمات رسانی بهتر این مشکل را بر طرف کرد.
محمد آخش از اهالی روستای چهاب به افتونیوز می گوید: در تابستان امسال همواره با مشکل بی آبی رو به رو بوده ایم.
وی اضافه کرد : الان دو شبانه روز میگذرد و ما دسترسی به آب شرب نداریم و به طور کلی آب منطقه ماهیانه چندین بار قطع می شود.
وی ضمن اشاره به اینکه آب شرب منطقه از رودخانه خیرآباد تامین می شود گفت: بصورت میانگین ممکن است در ماه چهار یا پنج روز به آب شرب دسترسی نداشته باشیم.
وی افزود مسولین اداره آب مشکل را از پمپ آب میدانند و وعده دادند که امروز مشکل آن برطرف شود.
روستاهای حومه غربی در سالهای اخیر همواره با مساله بی آبی دست به گریبان بودند و حتی در سال های اخیر اهالی چندین روستای حومه غربی دهدشت( بی منجگان، نهضت آباد، صکلک، برج بهمنی “کوشک”، “امیرالمؤمنین”، “آب تلخک”، “بویری”، “علی آباد”، “آب کاسه”، “کلگه برون”، “پیربادامی”، “صنوگان” و “چهاب”) با جمعیت بیش از هزار و ۵۰۰ نفر، سالهاست که درد و رنج محرومیت از ابتدایی ترین حقوقشان که اصلی ترین مساله آن بی آبی است جان آنها را به لب رسانده است. درشهرستان کهگیلویه به دلیل عدم بهره مندی از امکانات اولیه زندگی، روزگار سختی را سپری می کنند.
متاسفانه تماس های افتونیوز با مسولین اداره آب منطقه ای شهرستان کهگیلویه تاکنون بی پاسخ مانده و این اداره تاکنون پاسخ مشخصی به مشکل پیش آمده نداده است.