افتونیوز _ پنج روز جنگل ها در آتش میسوزند،اما نه مسولان و نه رسانه کمتری توجهی به این آتش سوزی نکرده اند به گزارش افتونیوز محل آتش سوزی از شمال غرب روستای نارگ موسی به ابعاد حداقل ۷ کیلومتر در ۱۰ کیلومتر بوده و در حال افزایش است، مردم اهالی می گویند یک تیم چند […]

افتونیوز _ پنج روز جنگل ها در آتش میسوزند،اما نه مسولان و نه رسانه کمتری توجهی به این آتش سوزی نکرده اند
به گزارش افتونیوز محل آتش سوزی از شمال غرب روستای نارگ موسی به ابعاد حداقل ۷ کیلومتر در ۱۰ کیلومتر بوده و در حال افزایش است،
مردم اهالی می گویند یک تیم چند نفره از منابع طبیعی حاضر شدند ، تقریبا غیر از افراد محلی کسی برای اطفای حریق نیست.
بنظر میرسد آتش سوزی برای مسولان و مدیریت بحران طبیعی و تبدیل به امری روزمره شده است.
یکی از اهالی به افتونیوز می گوید :
تاکنون حمایت و تلاش چندانی برای اطفای حریق صورت نگرفته است.
تاکنون هیچ کدام از مسولان استانی و شهرستانی نسبت به این آتش سوزی واکنشی نشان نداده اند و مساله برای اهالی منطقه دردآور است.
بنظر میرسد با افزایش تعداد آتش سوزی ها در استان این مساله نیز به سبب فرسایشی شدن باعث کم توجهی مسولان شده است