افتونیوز _ باتوجه به پیشرفت روز افزون علم و همچنین تنوع اپراتورها و آنتن دهی تلفن های همراه در اکثر نقاط کشور، روستاهای بخش لوداب کماکان عدم آنتن دهی ، ضعف آنتن دهی تلفن همراه، نبود وسایل ارتباطی اهالی و نبود اینترنت، این روستاها را آزار می دهد. یکی از اهالی روستای آبمورد بخش لوداب […]

افتونیوز _ باتوجه به پیشرفت روز افزون علم و همچنین تنوع اپراتورها و آنتن دهی تلفن های همراه در اکثر نقاط کشور، روستاهای بخش لوداب کماکان عدم آنتن دهی ، ضعف آنتن دهی تلفن همراه، نبود وسایل ارتباطی اهالی و نبود اینترنت، این روستاها را آزار می دهد.
یکی از اهالی روستای آبمورد بخش لوداب برای افتونیوز می نویسد: شاید باورش سخت است اما همچنان در استان ما مناطقی هستند که از بدیهی ترین و ابتدایی ترین امکانات و خدمات محروم اند، منطقه لوداب روزهاست آنتن گوشی تلفن در دسترس نیست،صدای اهالی منطقه و مردم به جایی نمیرسد، مسولین که توانایی برطرف کردن ساده ترین مشکلات را ندارند، کجایند؟
در جامعه امروزی که تمامی حیات اجتماعی به گوشی موبایل وابسته است و شاهد اینترنت های پرسرعت می باشیم اهالی منطقه لوداب و روستای آبمورد چرا در اوج بی پناهی باقی مانده اند؟!
روزانه اعم امور از طریق موبایل قابل رفع و رجوع است.
در حالی که در طی هفته های اخیر خبر از نصب دکل اینترنت در لوداب شنیده میشد اما بنظر میرسد همچنان مشکل مورد به آنتن دهی تلفن همراه نیز حل نشده است.
جمال روحانی بخشدار لوداب ضمن تایید این خبر به افتونیوز می گوید چندین روز است که لوداب از آنتن تلفن همراه محروم است و پیگیری های با اداره مخابرات صورت گرفته اما تاکنون مشکل برطرف نشده است.
وی در ادامه اشاره کرد بنظر میرسد مشکل به وجود آمده ناشی از قطعی فیبرنوری باشد.
این در حالی است که در طی ایام اخیر بخشدار لوداب توسعه اینترنت ۴G در سطح بخش با راه اندازی شبکه های وب و اینترنت همراه از خدمات اساسی خود در این سالها نامبرده بود.
بخش لوداب در ۱۲۰کیلومتری مرکز استان یکی از نقاط محروم استان می باشد که نبود امکانات اولیه در اکثر نقاط این بخش و عدم وسایل ارتباطی بشدت مردم را عصبانی و آزرده کرده، به طوری که می‌توان گفت: عدم آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت مردم را به تپه ها می‌کشاند.

بی توجهی مسولین و وعده های خالی در این امر بسیار واضح بوده است زیرا چندین مکاتبه و درخواست انجام شده ولی تا کنون هیچ اقدامی انجام نشده بجز شهرگراب با جمعیت ۵۰۰نفر که متاسفانه تمام نسل های تلفن همراه را نصب کردن و تاسف بار تر از اینکه فقط ۲کیلومتر تا شهر آنتن دهی دارند بقیه روستاها فاقد آنتن دهی هستند