یونس هدایت مقدم – در سه سال گذشته مجموعه‌ی شورا و شهرداری دهدشت منتهای تلاش خود را برای آوار برداری و اصلاح رویه‌ها، علی رغم همه‌ی ناملایمات و درهم ریختگی و ویرانی‌های سابق، شرایط اقتصادی کشور و برخورد قهرآمیز نماینده سابق؛ انجام دادند و به نسبت نمره‌ی قابل قبولی دارند. اگر انتقاداتی هم هست، همه […]

یونس هدایت مقدم – در سه سال گذشته مجموعه‌ی شورا و شهرداری دهدشت منتهای تلاش خود را برای آوار برداری و اصلاح رویه‌ها، علی رغم همه‌ی ناملایمات و درهم ریختگی و ویرانی‌های سابق، شرایط اقتصادی کشور و برخورد قهرآمیز نماینده سابق؛ انجام دادند و به نسبت نمره‌ی قابل قبولی دارند.

اگر انتقاداتی هم هست، همه بر آنها اتفاق نظر داریم و تحولات تازه نیز در همین راستا قرار دارد و خبر از تلاش برای گرفتن نتیجه‌ای مطلوب تا انتهای عمر شورا خواهد بود.

در مسیر پیش رو و حرکت به سمت تحولات تازه، دقت در انتخاب نیرویی تازه نفس و خبره، که هم ساختار اداری را بشناسد و هم تسلط کافی بر مشکلات شهر دهدشت داشته باشد بسیار ضروری است. کسی که بتواند در این سال آخر از عمر شورا، نهایت همگرایی را درون مجموعه‌ی شورا و شهرداری و همچنین میان این مجموعه با مجموعه‌ی دولت در سطح شهرستان و استان برقرار نموده و حمایت حداکثری نماینده‌ی محترم شهرستان را ضمیمه‌ای برای بهبود عملکرد شهرداری نماید.

حلقه‌ی گم شده‌ی شورا و شهرداری دهدشت عدم تناسب و تعادل میان بازوهای عمرانی و فرهنگی است و رفع آن منوط به انتخابی شایسته است.

اگر فرصت کم و مشکلات بسیار است اما بهرحال شورای شهر بنا به اعتماد مردم نباید و نمی‌خواهد وسواس انتخابی شایسته را حتی برای یک روز سبک بشمارد. انتخابی که همچنان‌که پاسداشت زحمات سه سال اخیر شهرداری مهندس برخه است. پاسخ درخوری به انتخاب و اعتماد مردم داده باشد.

(مطلب منتشر شده نظر نویسنده است و انتشار آن در سایت افتونیوز به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نمی‌باشد)

  • نویسنده : یونس هدایت مقدم