افتونیوز _ در حالی که روزهای بسیار سختی را می گذرانیم ، بروز و شیوع بیماری کرونا، تمامی معادلات و محاسبات زندگی را به هم زده است. ویروس نوظهوری که تمامی ابعاد وجودی و نحوه فعالیتش، در بدو ورود، بر دانش پزشکی نامعلوم بود، ولی تغییرات عمده‌ای در همه شئون زندگی ایجاد کرد. در سه […]

افتونیوز _ در حالی که روزهای بسیار سختی را می گذرانیم ، بروز و شیوع بیماری کرونا، تمامی معادلات و محاسبات زندگی را به هم زده است. ویروس نوظهوری که تمامی ابعاد وجودی و نحوه فعالیتش، در بدو ورود، بر دانش پزشکی نامعلوم بود، ولی تغییرات عمده‌ای در همه شئون زندگی ایجاد کرد.

در سه ماه گذشته،هزاران نفر با این بیماری درگیر شده و در در بیمارستان‌ها بستری شده است و مراکز جامع سلامت و حتی‌ در خانه‌هایشان تحت مراقبت و درمان قرار گرفته‌اند.
اما با این‌ وجود، وضعیت استان‌ها در چند روز اخیر رضایتبخش نیست و این یعنی اینکه بیماری همچنان در کمین است.
اما چیزی که عجیب جلوه میدهد دید بازدید های سیاسی برخی ها سران سیاسی در استان است.
مهدی روشنفکر نماینده بویراحمد و دنا سعی در سرکشی به مناطق مختلف داشته و معمولا این دیدارها با شلوغی حجم بالای جمعیت همراه بوده است، دیدارهای که بازخورد و خروجی چندانی ندارد
و میتوان آنها را به زمان های دیگر واگذار کرد. علاوه براین، نادر منتظران در ادامه تحرکات بعد از
انتخابات خود نیز با برخی از اهالی مردم سی سخت دیدار کرده است.
این دید و بازدید ها از منظر فرهنگی و اجتماعی سبب عادی سازی وضعیت کرونایی می شود.
در شرایطی که شبانه روز رسانه های رسمی به رعایت نکات ایمنی و بهداشت می پردازند اما این توصیه ها حتی در میان سیاسیون خریداری ندارد.
آنچه مبرهن است اینگونه رفتارهای غیرحرفه ای و در بدترین شرایط ممکن صورت می پذیرد و مردمی که چشم انتظار خیری از طرف مسولین و سیاسیون نیستند نیز با این شرایط در دامان خطر قرارمی گیرند!