به گزارش خبرنگار افتونیوز امروز ( سه شنبه) نشست شورای شهر دهدشت باحضور اعضابرگزار شد وموضوع عجیب مطرح شده در این نشست استعفای اسفندیار برخه از شهرداری بود. زین الدین بالوایه رئیس شورای شهر اظهارداشت :امروزاسفندیاربرخه  باحضور در جلسه شفاها استعفای خودرا اعلام وبیان کردضمن تقدیر وتشکر از اعضای شورای شهر که در این مدت […]

به گزارش خبرنگار افتونیوز امروز ( سه شنبه) نشست شورای شهر دهدشت باحضور اعضابرگزار شد وموضوع عجیب مطرح شده در این نشست استعفای اسفندیار برخه از شهرداری بود.

زین الدین بالوایه رئیس شورای شهر اظهارداشت :امروزاسفندیاربرخه  باحضور در جلسه شفاها استعفای خودرا اعلام وبیان کردضمن تقدیر وتشکر از اعضای شورای شهر که در این مدت سه سال کمال همکاری را داشته اند انشاالله در اولین روز کاری نامه استعفای خود را کتبا تقدیم شورای شهر خواهم کرد
وی ادامه داد: شورای شهر هنوز از دلیل استعفای ناگهانی شهردار اطلاع دقیقی ندارد و قرار است در جلسه شورا حضور یابد تا در این باره گفتگوهای بیشتر انجام گیرد

به گزارش خبرنگار افتونیوز در پایان جلسه شورای شهر با برخه شهردار مستعفی، قرارشد نشستی روزیکشنبه‌  اعضای شورای شهر دهدشت با موضوع بررسی دلایل استعفای برخه از شهرداری با حضور ایشان برگزار شود