مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: به استناد تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، دستگاههای اجرایی موظف به شناسایی و فروش اموال مازاد خود شدند. به گزارش افتونیوز به نقل از روابط عمومی، غضنفر آرام افزود: بر این اساس کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند فهرست و مشخصات اموال مازاد در […]

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: به استناد تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، دستگاههای اجرایی موظف به شناسایی و فروش اموال مازاد خود شدند.

به گزارش افتونیوز به نقل از روابط عمومی، غضنفر آرام افزود: بر این اساس کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند فهرست و مشخصات اموال مازاد در اختیار را به وزارت یا اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام نمایند و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند از طریق واحدهای استانی خود نیز راسا اموال مازاد را شناسایی و نسبت به مولدسازی یا فروش آن اقدام نماید.

وی بیان داشت: این اقدام به منظور جلوگیری از هزینه های مازاد و اضافی نگهداری ساختمانها و ابنیه، کوچک سازی دولت و همچنین به منظور تامین اعتبار در جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام تملک دارائیهای سرمایه ای و نیز پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت صورت میگیرد و دستگاههای دولتی بر اساس آئین نامه اجرایی جزء های بند (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور مکلف به انجام وظیفه و تکلیف قانونی و همکاری در این راستا هستند.

آرام اظهار داشت: در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با پیگیریهای استاندار محترم و دستور وی و به استناد مصوبه هیات وزیران، اداره کل امور اقتصادی و دارایی موظف به پیگیری و فروش اموال مازاد دستگاههای اجرایی شده است و درخواست ما از ادارات و نهادهای دولتی این است که نهایت همکاری را در این خصوص داشته باشند.