در این نامه که خطاب به موسوی لارگانی رئیس شعبه ۱۲ بررسی اعتبارنامه نمایندگان مجلس یازدهم نوشته شده به استناد ماده ۲۸ آئین نامه داخلی مجلس، نسبت به اعتبار نامه تاجگردون اعتراض شده است.

سه نماینده مجلس یازدهم در نامه ای مکتوب به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران و باشت اعتراض کردند.

به گزارش افتونیوز، در این نامه که خطاب به موسوی لارگانی رئیس شعبه ۱۲ بررسی اعتبارنامه نمایندگان مجلس یازدهم نوشته شده به استناد ماده ۲۸ آئین نامه داخلی مجلس، نسبت به اعتبار نامه تاجگردون اعتراض شده است.

در این نامه که به امضای روح‌الله نجابت منتخب مردم شیراز و زرقان، علی‌ اکبر کریمی منتخب مردم اراک و علیرضا زاکانی منتخب مردم قم رسیده است، غلامرضا تاجگردون به رانتخواری، کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه ای در دستگاههای دولتی و بخش عمومی متهم شده است.

اعتبارنامه نمایندگان مجلس پس از انتخاب باید در مجلس شورای اسلامی به تایید نمایندگان برسد.

مجلس یازدهم پس از شروع به کار، شعبه های ۱۵ گانه ای را برای بررسی اعتبارنامه نمایندگان تشکیل داده که وظیفه آنها بررسی اعتبارنامه های نمایندگان و تصویب در صحن علنی مجلس است.