به گزارش افتونیوز معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری چرام به همراه برخی از مدیران این شهرستان با حضور درروستا های دم دره، سردره و بی بی رشیده از روند پیشرفت طرح های عمرانی این مناطق روستایی بازدید کردند معاون برنامه ریزی فرماندار گفت؛تاکنون برای تسهیل رفت و آمدن روستاییان و کمک به […]

به گزارش افتونیوز معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری چرام به همراه برخی از مدیران این شهرستان با حضور درروستا های دم دره، سردره و بی بی رشیده از روند پیشرفت طرح های عمرانی این مناطق روستایی بازدید کردند
معاون برنامه ریزی فرماندار گفت؛تاکنون برای تسهیل رفت و آمدن روستاییان و کمک به توسعه ی روستا ها حدود ۱۵ هزار مترمربع زیرسازی و قریب به ۷ هزار متر مکعب خاکبرداری انجام گرفته است.
خادمی ادامه داد: علاوه بر این حدود ۶۰۰ متر نیز عملیات بازگشایی انجام گرفته است.

معاون برنامه ریزی چرام در پایان بازدید میدانی از روستای پیر حاجی که قریب به ۱۰ هزار متر مربع زیر سازی برای آسفالت انجام گرفته بود بازدید کرد