تحریریه افتونیوز؛ پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران موجب رضایت شغلی و افزایش بهره‌وری خواهد شد اما این روزها در بحبوحه بحران کرونا کارگران شهرداری های استان وضعیت چندان مناسبی ندارند، مشاغل خدماتی این روزها مخاطره آمیز ترین مشاغل محسوب می شوند، اما کافی ست چند کلامی پای صحبت های کارگران شهرداری دهدشت بنشینید […]

تحریریه افتونیوز؛

پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران موجب رضایت شغلی و افزایش بهره‌وری خواهد شد اما این روزها در بحبوحه بحران کرونا کارگران شهرداری های استان وضعیت چندان مناسبی ندارند،
مشاغل خدماتی این روزها مخاطره آمیز ترین مشاغل محسوب می شوند، اما کافی ست چند کلامی پای صحبت های کارگران شهرداری دهدشت بنشینید تا درد دل های خود را بگویند،
از نداشتن ماسک و دستکش گرفته تا عدم دریافت عیدی و پاداش ..کارکنان آتش نشانی دهدشت نیز وضعیت مطلوب تری ندارند و در شرایطی مشابه با کارگران شهرداری به سر میبرند و حداقل تجهیزات ایمنی و بهداشت از شهرداری دریافت نکرده اند.
کارگران شهرداری یاسوج نیز در وضعیت وخیم تری به سر میبرند، در حالی که به ادعای برخی رسانه ها کارگران شهرداری یاسوج از اردیبهشت ۹۸ حقوقی دریافت نکرده اند و در ماههای اخیر بارها اخبار تحصن و تجمع کارگران رسانه ای شده است اما حجم مطالبات پاسخ داده نشده کارگران همچنان پابرجاست.
بنظرمیرسد شورای شهر بعنوان نهادی مدنی بیش از پیش خود را در مقابل احقاق حقوق کارگران مسول بداند اما شوربختانه بنظرمیرسد این مساله جز اولویت های درجه چندم شوراها نیز نمی باشد،
و یا لااقل در شهر یاسوج به جز رسانه ای شدن اختلافات اعضای شورا چیز دیگری مشاهده نشده است،
تاکنون در قبال مطالبات کارگران و وضعیت نامطلوب آنها مسولین زیربط نه تنها پاسخگوی چندانی نداشته اند بلکه با ژست های مظلومانه سعی در پاک کردن صورت مساله داشته اند،شهردار بایستی توان دفاع از منافع شهر، شهرداری، مردم ، شورا و کارگران را در کنار هم داشته باشد اما هر چه هست این روزها
نستهن مقدم و اسفندیار برخه نمره مثبتی در کارنامه خود بعنوان شهردار ندارند.
در حالی که مسولین اعم از فرمانداری و استانداری و سازمان بازرسی ، اداره تعاون و رفاه باید بعنوان متولی اصلی دفاع از حقوق کارگر باشند ولی تاکنون هیچ کس حاضر نشده کوچکترین قدمی حتی برای احقاق حقوق کارگران‌ برنداشته اند و در این روزهای کرونایی سلامت و بهداشت آن ها بواسطه بی توجهی مسولین در مخاطره قرار گرفته است.