به نام خدا پدید آمدن بیماری کوید -١٩ و گسترش سریع آن چالش بزرگی برای جامعه جهانی در همه زمینه ها ایجاد نموده و با همه گیری جهانی جان انسانها را در معرض خطر قرار داده است در همین راستا دولت هاوملل مختلف با هر آیین و ایده و تفکری برای رهایی از ابتلا و […]

به نام خدا

پدید آمدن بیماری کوید -١٩ و گسترش سریع آن چالش بزرگی برای جامعه جهانی در همه زمینه ها ایجاد نموده و با همه گیری جهانی جان انسانها را در معرض خطر قرار داده است در همین راستا دولت هاوملل مختلف با هر آیین و ایده و تفکری برای رهایی از ابتلا و مصیبتهای بیشتر به مقابله با آن پرداخته و تمهیداتی اندیشیده اند.
کرونا در یک نگاه کلی نشان داد که جوامع بشری علیرغم ادعاهای بزرگ و غرور کاذب؛ برای خطراتی که ممکن است پیش آید فاقد ساماندهی صحیح در نظام اجتماعی و اقتصادی است و در وضعیتی که درمان قطعی برای رهایی از این بیماری نوپدید وجود ندارد؛ علاوه بر هراس از خود بیماری، هراس و دلهره بیشتر از امکان ابتلای بیماری موجب تشویش و اضطراب در جامعه میشود و از سویی ناتوانی بخش قابل توجهی از مردم در دسترسی به حداقلهای درمانی نیز می تواند خطراتی ببار آورد خاصه آنکه تحریمهای یک جانبه وضدانسانى نیز مزید بر علت است و در تنگنایی که جامعه قرار دارد تامین کالاهای اساسی و خدمات بهداشتی و درمانی با مشکل روبروست.
از دولت و همه مسئولین ذیربط می خواهیم که با مدیریت صحیح و صادقانه و مبتنی بر خرد و بر اساس دستاوردهای علمی و با آمار واقعی بدور از توهمات گروهی خاص واندک مبتنى برنگرشهاى قرون وسطایى که دانش و منزلت دانشمندان را بر نمی تابند و توصیه های غیر علمی و توهم توطئه دارند؛ مسیر علم و عقلانیت را برگزیده و از آلام مردم در همه ابعاد بکاهد و در کنترل بیماری طریق علم و توصیه های منخصصین امر را عملیاتی نماید.
بی شک در میدان مبارزه با کرونا این پزشکان و پرستاران و کادر بهداشتی و درمانی است که در خط مقدم فداکارى وازخودگذشتگى حضور دارند و از جان و دانش خود برای تسکین دردهای همنوعان دریغی ندارند، خدمات و جانفشانی. آنان را ارج نهاده و به آنان افتخار می کنیم.
لازم است در این شرایط دشوار همه مردم و دولت و مسئولین با وحدت و همدلی به کمک همنوعان برخاسته و محدودیتهایی را که اعمال میشود برای حفظ جان و جلوگیری از شیوع بیماری و آینده فرزندان ایران به دقت انجام داده وقرنطینه راباجدیت بیشتر اعمال نما یند،تاپیش از یافتن دارو و درمان بیماری؛ تنها راه قرنطینه خانگی و تعطیلی بخشهایی از جامعه برای شکستن زنجیره گسترش کروناست .لذا لازم است همگان به توصیه های ستاد مقابله با کرونا و قرنطینه عمل نمایند.
ازدولت محترم انتظارداردزمینه لازم رابراى کمک به اقشارومشاغل اسیب پذیروپیش بینى بودجه جهت تامین معیشت این بخش ازجامعه را دربرنامه اجرایى خودداشته باشد.
زندانیان آزاد شوند، حصر پایان پذیرد، از ظرفیتهای علمی متخصصین استفاده شود و جناح هاى سیاسی برای هدایت جامعه در مسیر مبارزه همگانی و فراگیر با ویروس کشنده بکوشند، فضای مجازی نقش بسزایی در آگاهی رساندن به آحاد جامعه دارد و لازم است فیلترها برداشته شود.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحطلبان استان ک .ب در شرایط دشوار کنونی خود را در کنار دولت و همراه مردم می داند و در این مسیر از هیچ کوششی برای تسکین آلام مردم دریغ نمی ورزد.
به امید و یاری خداوند تبارک و تعالی و با دانش و زحمات بی وقفه نیروهای درمانی و بهداشتی؛ همراه سایر مردم جهان سلامت و بهروزی و فردای بهتر از راه خواهد رسید.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحطلبان استان