به گزارش افتونیوز،دانشگاهِ USC آمریکا با همتِ بنیاد فرهنگ، کتابخانه ها و گروه مطالعات خاورمیانه ى خود، نمایشگاهى از ١۵٠ سال سنت هاى عروسى در ایران را از تاریخ ۵ اسفند ٩٨ تا ١١ خرداد ٩٩ در کتابخانه ىِ خود برپا کرده است. در بخشى از پوسترِ منتشر شده از سوى برگزار کنندگان چنین نوشته […]

به گزارش افتونیوز،دانشگاهِ USC آمریکا با همتِ بنیاد فرهنگ، کتابخانه ها و گروه مطالعات خاورمیانه ى خود، نمایشگاهى از ١۵٠ سال سنت هاى عروسى در ایران را از تاریخ ۵ اسفند ٩٨ تا ١١ خرداد ٩٩ در کتابخانه ىِ خود برپا کرده است.
در بخشى از پوسترِ منتشر شده از سوى برگزار کنندگان چنین نوشته شده است؛
جامعه ىِ ایران از تنوع زیادى در مراسم و آیین هاى فرهنگی – اجتماعى برخوردار است.
یکى از این آیین ها، مراسم عروسی و آداب و رسوم مربوط به آن است. مراسمى که از مهمترین ستونهای فرهنگ فارسی به حساب می آید. خانواده های ایرانی، عروسیِ عزیزان خود را با شادیِ فراوانی جشن می گیرند.‎ آماده سازی براى این مراسم ممکن است از مدتها پیش با شادی زیادی آغاز شود. در این دوره، والدین و اعضای خانواده ىِ عروس و داماد از نزدیک با هم همکاری می کنند.
‎ در این نمایشگاه، ضمنِ تجلیل از سنت های غنیِ عروسی در ایران، تاریخ ۱۵۰ ساله ىِ این سنت از زمانِ ناصرالدین شاه قاجار تا به امروز ، با بهره گیرى از هنرهاى تجسمى در معرض دید تماشاچیان قرار مى گیرد.
اسناد و قراردادهاى مربوط به ازدواج، پارچه دوزى ها، تابلوهاى نقاشى و عکس هاى ثبت شده از این سنت ایرانى از جمله ى این آثارند.
در این نمایشگاه سه قطعه از عکس های حسن غفاری نیز با عنوانِ مراسم عروسی در استان کهگیلویه و بویراحمد روی دیوار رفته است.