براساس تمامی رصدهای دقیق و آمار و اطلاعات از شهرستان های چهارگانه و با توجه به موجب بی سابقه ی حمایت های مردمی و تمامی احزاب و گروه‌های سیاسی بدون شک سردار هاشمی پور از شانس بالای برای برنده شدن انتخابات کهگیلویه بزرگ خواهد بود و رقیب در سایه بی توجهی و عدم حمایت های […]

براساس تمامی رصدهای دقیق و آمار و اطلاعات از شهرستان های چهارگانه و با توجه به موجب بی سابقه ی حمایت های مردمی و تمامی احزاب و گروه‌های سیاسی بدون شک سردار هاشمی پور از شانس بالای برای برنده شدن انتخابات کهگیلویه بزرگ خواهد بود و رقیب در سایه بی توجهی و عدم حمایت های مردمی تنها به مانور دادن با ماشینهای غیر بومی و با پلاک‌های سایر استانها سعی در جوسازی و تبلیغات کاذب رسانه ای دارد که در این مسیر هم چیزی عایدش نخواهد شد و تنهاتر از همیشه به انتظار شکستی دیگر نشسته است.
مردم با آگاهی از شگردهای تبلیغاتی و تبلیغات کاذب و دروغین تیم رسانه ای موحد و با درک این حقیقت که موحد در اوج شرایط مطلوب اقتصادی کشور نتوانست کاری انجام دهد با حمایت تمام قد از هاشمی پور به میدان آمده تا موحد را برای همیشه از سپهر سیاسی کهگیلویه بزرگ حذف نموده و به ربع قرن خودکامگی و قدرت طلبی او پایان دهند.
آنچه این روزها در فضای سیاسی کهگیلویه بزرگ مشاهده می‌شود حمایت حقیقی و واقعی از هاشمی پور و تبلیغات و مانورهای دروغین و ساختگی موحد و تیم تبلیغاتی اش می‌باشد.
به هر روی کمتر از صد ساعت تا پایان این ماراتن و شکست سنگین دیگری برای موحد باقی مانده و این پایانی خواهد بود بر ربع قرن قدرت طلبی و خودکامگی موحد.

(مطلب منتشر شده نظر نویسنده است و انتشار آن در سایت افتونیوز به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نمی‌باشد)

  • نویسنده : امیر محبی فر