هرچند تحلیل دقیق رفتار انتخاباتی یک جامعه، مستلزم جمع آوری داده های قطعی است و در کشور ما و به تبع آن در استان ما، جمع آوری داده ها به طرق علمی انجام نمی گیرد اما گاهی برخی پدیده های اجتماعی چنان با چشم قابل مشاهده اند که نیاز به تجزیه و تحلیل ارقام و […]

هرچند تحلیل دقیق رفتار انتخاباتی یک جامعه، مستلزم جمع آوری داده های قطعی است و در کشور ما و به تبع آن در استان ما، جمع آوری داده ها به طرق علمی انجام نمی گیرد اما گاهی برخی پدیده های اجتماعی چنان با چشم قابل مشاهده اند که نیاز به تجزیه و تحلیل ارقام و اعداد نیست.

پایگاه آقای منتظریان که با سروصدای زیاد ابتدای ماراتن را با تمام توان دوید ، خیلی زود از نفس افتاد و اکنون دست برگرده در مسیر راه میرود. نشان به ان نشان، که شیوخ پایداری چی شهرستان با جمع آوری اطلاعات، و ناامیدی از ایشان، آقای روشنفکر را نامزد مورد حمایت خود اعلام کردند تا از یکطرف به نامزد اصولگرای دیگر که شانس بیشتری دارد نزدیک شوند و از طرفی در صورت پیروزیِ اقای روشنفکر، ایشان را در فراکسیون مخصوص خود جای دهند.

آقای زارعی که از چهار اوردگاهِ متوالی دو دوره پیروز رقابت بود، دوره ی گذشته علیرغم حمایتِ بسیاری از افراد صاحب نام و تبلیغاتِ میدانی و خانه به خانه با ۴۴/۴ درصد ریزش ارا، بسیار شکننده جواز حضور در بهرستان را کسب کرد. در این دوره حمایت ان افراد و بسیاری از آرای قومی را هم ندارد و بالقوه توان رقابت ندارد.

اما اقای بهرامی که هم رای قومی بهتری نسبت به ادوار پیشین دارد و هم از حمایت جریان فکری و احزاب برخوردار است با اقای روشنفکر که ارای منطقه ای از طیف های مختلف را همراه کرده است، رقابت تنگاتنگی با هم خواهند داشت.

با اقبال عمومی از طیف ها و طوایف مختلف و بویژه حمایت حداکثری اصلاح طلبان در روز های اخیر از آقای بهرامی، امید حداکثری در اردوگاه طرفدارانش موج می زند اما آقای روشنفکر هم علاوه بر رای منطقه ای، اخیرا مورد حمایت پایداری‌چی‌ها قرار گرفته و امید در آن اردوگاه را افزایش داده است.

به زعم نگارنده رقابت واقعی اکنون بین آقایان بهرامی و روشنفکر است.

(مطلب منتشر شده نظر نویسنده است و انتشار آن در سایت افتونیوز به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نمی‌باشد)

  • نویسنده : یادداشت مخاطبان