نشاط اجتماعی، اثرات و آثاری چند بر زندگی شهروندان و جامعه دارد که تعلق و همبستگی اجتماعی،.. مسئولیت‌پذیری ، وفاق وسازگاری اجتماعی، ارتقاء شاخص‌های سلامت روانی و اجتماعی، افزایش وارتقا رضایت از زندگی ؛ افزایش رفاه وسطح زندگی و کاهش هزینه های آن؛ رضایت شغلی و … ، پویایی اجتماعی، افزایش امید در جامعه،ایجاد زندگی […]

نشاط اجتماعی، اثرات و آثاری چند بر زندگی شهروندان و جامعه دارد که تعلق و همبستگی اجتماعی،.. مسئولیت‌پذیری ، وفاق وسازگاری اجتماعی، ارتقاء شاخص‌های سلامت روانی و اجتماعی، افزایش وارتقا رضایت از زندگی ؛ افزایش رفاه وسطح زندگی و کاهش هزینه های آن؛ رضایت شغلی و … ، پویایی اجتماعی، افزایش امید در جامعه،ایجاد زندگی متعادل و با ثبات، افزایش خلاقیت و نوآوری، کاهش آسیب‌های اجتماعی(خصوصاً در جوانان) و …… از جمله آن است.لذا به کسی رای میدهم که مفهوم نشاط اجتماعی را بداند. به عنوان یک روانشناس تحلیلم از شخصیت کاندیداهای این دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی به کسی رای خواهم داد که روزی توانست جوانان شهر ودیارمان را باشور ونشاط روی سکوهای یخ زده استادیوم شهر بنشاند و نشاط اجتماعی را به مردم شهرم هدیه کندو با ساختن چندین پارک و محیط تفریحی خانواده‌ها رابه تفریحات سالم سوق دهد: آدابی که قبل از آن در شهرمان باب نبود، با نامگذاری شایسته ی”پایتخت طبیعت ایران”سیل گردشگران و مسافران را به سوی شهروسرزمینمان سرازیر نموده و باعث ایجاد اشتغال مستقیم وغیر مستقیم گردیده وبا این اقدام روحیه ی نشاط وسرزندگی را در مردم و به ویژه جوانان به وجودآورده ؛ آیا سزاور است چشم را به روی این تفکرات ببندم و بگویم هم حزبی ام یا هم طایفه ام نیست و کاندیدایی است مثل دیگران !! بنابراین نه از روی تعصبات حزبی وایلی وفامیلی وقوم ونژادی ؛که از روی عقلانیت و شناخت آگاهانه و براساس دستور صریح کلام وحی که فرموده:(امانت را به دست اهلش بسپارید) رای خود را به جناب آقای “دکتر بهرامی ” می دهم تا هم به وظیفه ی ملی ودینی خویش عمل کرده باشم وهم روحیه ی عقلانیت وتفکر آگاهانه ونشاط وسرزندگی را در میان مردم دیارم و مخصوصا طبقه ی جوان وتحصیلکرده ارتقا ببخشم،!! به پا خیزیم جوانان غیور وفهیم و نگذاریم به قهقرا برویم.وبه عقب برگردیم؛ تلاش کنیم باردیگر نشاط و شادمانی به شهر ودیارمان برگردد !! به امید آنروز!!

  • نویسنده : معصومه پرآور