کاندیدای انتخابات حوزه کهگیلویه بزرگ در جمع مردم سرفاریاب گفت: احساس مشارکت در تعیین سرنوشت خود جز مهم ترین دستاوردهای بشری در حوزه سیاسی و اجتماعی بوده است. به گزارش افتونیوز، امیرحسین برخه افزود: در شرایط کنونی جامعه نیازمند نزدیکی بهم و اعتماد است. متاسفانه اعتماد اجتماعی و نهادی دچار فرسایش شده است و در […]

کاندیدای انتخابات حوزه کهگیلویه بزرگ در جمع مردم سرفاریاب گفت: احساس مشارکت در تعیین سرنوشت خود جز مهم ترین دستاوردهای بشری در حوزه سیاسی و اجتماعی بوده است.

به گزارش افتونیوز، امیرحسین برخه افزود: در شرایط کنونی جامعه نیازمند نزدیکی بهم و اعتماد است. متاسفانه اعتماد اجتماعی و نهادی دچار فرسایش شده است و در این شرایط سخت است فردی بعنوان کاندید نظر جامعه و مردم را جلب کند

وی بیان داشت: شرایط جامعه به گونه ای است که نیازمند تحرک اجتماعی و استفاده از نیروهای جوان است.

برخه با انتقاد از شرایط کهگیلویه گفت: در شهرستانهای کهگیلویه بزرگ متناسب با زیست و بوم آن یعنی بحث کشاورزی اقداماتی صورت نپذیرفته است

این کاندیدای جوان انتخابات به بخش سرفاریاب اشاره کرد و گفت: این بخش از جمله نقاط ناب در استان است که از ظرفیت های آن استفاده نشده است.

برخه بیان داشت: نسبت به جوانان بی‌اعتمادی ایجاد شده است و از طرف بزرگترها جوانان را مرعوب‌ کرده‌اند، در حالی‌که باید به جوانان میدان داد، متاسفانه این مسئله یعنی حذف جوانان و نادیده گرفتن توانایی و پتانسیل آنها و حتی تهدید و ارعاب جوانان به صورت معظل بزرگ جامعه ما هست.

وی در پایان گفت: اعتماد به جوانان سرمایه گذاری برای آینده است و هر کجا به نیروهای جوان و متخصص اعتماد شده است سربلند بوده و موفقیت را به همراه داشته است.

تصاویر: