کاندیدای انتخابات کهگیلویه بزرگ در اولین نطق انتخاباتی در جمع مردم دیشموک گفت: ما قائل به شایسته سالاری و ورود نخبگان و دانایان به عرصه سیاست هستیم، به گزارش افتونیوز، «امیرحسین برخه» افزود: نباید شرایط به گونه ای باشد که نوعی انسداد و بن بست اجتماعی و انسانی ایجاد شود. وی ادامه داد: جامعه ای […]

کاندیدای انتخابات کهگیلویه بزرگ در اولین نطق انتخاباتی در جمع مردم دیشموک گفت: ما قائل به شایسته سالاری و ورود نخبگان و دانایان به عرصه سیاست هستیم،

به گزارش افتونیوز، «امیرحسین برخه» افزود: نباید شرایط به گونه ای باشد که نوعی انسداد و بن بست اجتماعی و انسانی ایجاد شود.

وی ادامه داد: جامعه ای پویا و با نشاط است که در آن جامعه بر اساس نخبه‌محوری و جوان‌گرایی فعالیت می کند.

«برخه» با انتقاد به فضای حاکم بر انتخابات مجلس گفت: شرایط کنونی کهگیلویه نگران کننده است، نوعی پیرسالاری حاکم است، به جوانتر ها امکان بروز و فعالیت داده نمی شود.

وی با اشاره به برنامه های خود بیان داشت: من آمده ام تا ثابت کنم میتوان به جوانان تکیه کرد، میتوان شرایط را تغییر داد و میتوان به آینده امیدوار بود.

«برخه» یادآور شد: کهگیلویه دردمند است و نیازمند حرکت به سمت فردا های بهتر است.

«امیرحسین برخه» کاندیدای جوان انتخابات حوزه کهگیلویه بزرگ در پایان گفت: ما حرکت خود را از نقطه ای شروع کردیم و خدا را شکر توانسته ام در حد خود صدای ام را به مردم و جامعه برسانم.