این روزها بویراحمد و دنا در موقعیتی تاریخی قرار دارند. مردمی رنج کشیده و سرافراز که هر روز شاهد مساله‌ای جدید در آسمان سیاست دیارشان هستند؛ هر روز افرادی را می‌بینند که روزی مسئولیت داشته‌اند و کاری نکرده‌اند و این روزها دوباره مردم‌دار شده‌اند. حرف زدن از سیاست در این روزهای بویراحمد و دنا واژه‌های […]

این روزها بویراحمد و دنا در موقعیتی تاریخی قرار دارند. مردمی رنج کشیده و سرافراز که هر روز شاهد مساله‌ای جدید در آسمان سیاست دیارشان هستند؛ هر روز افرادی را می‌بینند که روزی مسئولیت داشته‌اند و کاری نکرده‌اند و این روزها دوباره مردم‌دار شده‌اند. حرف زدن از سیاست در این روزهای بویراحمد و دنا واژه‌های سخت و سنگین نمی‌خواهد، کلمات ساده می‌خواهد. بنابراین، می‌خواهم با مردمی ساده‌دل و با صداقت، نه از سر منفعت که از سر صداقت حرف بزنم.

می‌بینم که گروه گروه به مردم سرکشی می‌کنند و عکس‌هایشان بیرون می‌آید، بنظرم می‌رسد که عده‌ای در سمت درست تاریخ قرار گرفته‌اند.

کیست که صاحبان ثروت و قدرت را نشناسد؟ کیست که مسببان وضعیت این روزهای دیارمان را نشناسد؟ کیست که نداند دنای سربلندم چرا غم به چهره دارد؟ کیست که نبیند دنا به کوه خومی و فرزند خومی نگاه می‌کند؟ کیست که نداند فرزند دنا از حق دنا دفاع نکرد؟

احساس می‌کنم که مسئولین این روزها زیاد حرف می‌زنند! برنامه می‌دهند، بودجه‌های کلان اختصاص می‌دهند، وعده می‌دهند و می‌روند….

سوال: تا دیروز کجا بودید و این برنامه‌ها کجا بود؟؟ چرا هنوز هم تحقیرمان می‌کنید؟؟؟

هرچه بخواهم از عملکردها و حرف‌های نگفته در مجلس و حرف‌های نابجا زده در مجلس بگویم کم است. کیست که نداند چه بر سرمان رفته؟؟؟؟

این روزها در بویراحمد و دنا کاندیدایی را می‌بینم که نه سیاسیونی که مسببان وضعیت این روزهای دیارمان هستند، که مردم رنج کشیده‌ای او را همراهی می‌کنند که از ظلم و تبیعض‌ها به ستوه آمده‌اند. منفعت‌طلبان انواع تهمت‌ها را به او می‌زنند، هوادارانش را تحقیر و تخریب می‌کنند و می‌دانند که حماسه‌ای در حال شکل گرفتن است و مثل همیشه صاحبان ثروت از قدرت گرفتن مردم می‌ترسند!!!

کسانی که در تمام این سال‌ها با عملکردشان تحقیرمان کرده‌اند، سعی می‌کنند روشنفکر هراسی راه بیاندازند. برادر را علیه برادر علم می‌کنند و از تفرقه ترسی ندارند، و خدا را شاکرم که تمام مکرشان را به خودشان برمی‌گرداند و خداوند عزیز است.

در مقابل کسانی که از امیرکبیرسازی و توهین به اسطوره‌ها ترسی ندارند، می‌گویم روشنفکر اسطوره نیست. روشنفکر امیرکبیر نیست و اگر روزی ادعای امیرکبیری بکند باید بداند که به آخر خط رسیده است، اما روشنفکر در نقطه مقابل صاحبان ثروت است، روشنفکر در نقطه مقابل صاحبان قدرت و کسانی است که خود را مالک انسان‌ها می‌دانند و این برای هر آدم باانصافی کافیست که اصلح و برتر را انتخاب کند. او مقابل وعده‌های دروغین است.

مردم بویراحمد و دنا باید ببینند که چه کسانی روشنفکر را تخریب می‌کنند و قضاوت کنند. مردم بویراحمد و دنا باید بدانند روشنفکر مسئولیت‌های کمی نداشته است، آیا غیر از تخریب، تهمت و تحقیر از رقیبان وی چیز دیگری شنیده‌اید، رقیبانش نمی‌توانند عملکرد او را نقد کنند. بله، دقیقاً رقیبانش نمی‌توانند عملکرد او را نقد کنند و اتفاقاً بدشان هم نمی‌آید که کار به نقد عملکردها نرسد.

مردم بویراحمد و دنا باید بدانند که محکومان تاریخ خواهیم بود، اگر این وضعیت را تغییر ندهیم و گزینه‌ای مناسب‌تر از روشنفکر نیست. باید بدانیم در روزهایی که مخالفان وضع موجود بیش از ۷۵ درصد مردم بویراحمد و دنا را تشکیل می‌دهند، امیدی به سیاسیون نداریم، سیاسیون ما یا از سر منفعت یا از سر ناتوانی نمی‌توانند مردم را متحد کنند و این خود مردم هستند که باید متحد شوند و متحد بمانند. کاندیدهای محترم و باارزشی که هریک فضیلتی دارند در این عرصه وارد شده‌اند، هر کدام به نوبه خود عزیز و بزرگ هستند، اما بدانید تنها روشنفکر می‌تواند این وضعیت را تغییر بدهد و کانون اتحاد مردم باشد و به همین دلیل است که تخریبش می‌کنند.

آری روشنفکر را شما روشنفکر کردید، با عملکردتان، با تخریب‌هایتان، با حرف‌های تکراری‌تان، با دروغ‌های همیشگی‌تان، با نخبه‌کشی‌تان، با تفرقه اندازی‌هایتان، با سکوتتان، با بی برنامه‌گی‌تان با تمام آنچه باید انجام می‌دادید و انجام ندادید و آنچه نباید انجام می‌دادید و انجام دادید. آن روز که اندیشه‌ها را کُشتید و هر روز به سمتی که برایتان می‌چربید رفتید، روشنفکر و چه بسا روشنفکرها بوجود آمدند. بدانید او مقابل شماست، دقیقاً مقابل شماست با تمام ادعاهای تکراری‌تان. او محصول اتاق‌های تاریک سیاست و نشست‌های منفعت‌طلبانه در پستوهای ناپاک سیاست نیست، او محصول عملکردهای اشتباه و ذلیلانه شماست، او محصول اعتماد از دست رفته مردم به شماست و امروز کانون وحدت مردمی است که نه چپ‌اند و نه راست؛ او خودِ خودِ خودِ مردم‌ است. او برای رای‌آوری منتظر آمدن سیاسیون معلوم‌الحال نیست، و چه چیزی بالاتر از این که مسببان وضع امروز دیارمان در اطراف او نیستند. او را انتخاب می‌کنیم و پیروزی ما این است که در سمت تفرقه، تزویر و ثروت نیستیم.

(مطلب منتشر شده نظر نویسنده است و انتشار آن در سایت افتونیوز به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نمی‌باشد)