کاندیدای اصلاح طلب حوزه بویراحمد و دنا رقبای انتخاباتی را به مناظره دعوت کرد. به گزارش افتونیوز، محمد بهرامی کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان بویراحمد و دنا در آیین افتتاح سداد انتخاباتی خود که دیروز در خیابان عدل یاسوج برگزار شد و رقبای انتخاباتی برای مناظره دعوت کرد. وی در خصوص عملکرد سیاسی اقتصادی و […]

کاندیدای اصلاح طلب حوزه بویراحمد و دنا رقبای انتخاباتی را به مناظره دعوت کرد.
به گزارش افتونیوز، محمد بهرامی کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان بویراحمد و دنا در آیین افتتاح سداد انتخاباتی خود که دیروز در خیابان عدل یاسوج برگزار شد و رقبای انتخاباتی برای مناظره دعوت کرد.
وی در خصوص عملکرد سیاسی اقتصادی و اجتماعی این کاندیداها را به مناظره دعوت کرد.
ستادکاندیداهای حاضر در رقابت‌های انتخاباتی بویراحمد و دنا در در صورت پذیرش این مناظره سایت افتونیوز آمادگی میزبانی از این مناظره ها را دارد