تحلیلی جامع بر اولین روز تبلیغات کاندیدا در استان/افتتاحیه ستادها گچساران: تاجگردون نیامده کار را تمام کرد افتتاحیه ای باحضور جمعیتی قریب به شش هزارنفر قطعا پیام روشنی دارد او امروز گفت وقت برداشت است فرهاد چریک ومحمدخیراتی خواننده افتتاحیه ای بودند که کاملا گچسارانی استارت خورد مهرداد علیپور شورانگیز بود اما مهمتر از آن […]

تحلیلی جامع بر اولین روز تبلیغات کاندیدا در استان/افتتاحیه ستادها

گچساران:
تاجگردون نیامده کار را تمام کرد
افتتاحیه ای باحضور جمعیتی قریب به شش هزارنفر قطعا پیام روشنی دارد
او امروز گفت وقت برداشت است
فرهاد چریک ومحمدخیراتی خواننده افتتاحیه ای بودند که کاملا گچسارانی استارت خورد
مهرداد علیپور شورانگیز بود
اما مهمتر از آن علامت هتریکی بود که تاجگردون هرازگاهی نشان میداد
با جمعیتی که نزدیک بود جایگاه را پایین بیاورند؛

سید قدرت اماجمعیتی قومی گردهم آورد
درکنارش حضور ایل باوی چشمگیر بود
زینل زاده حتی قوی تر از حسینی ظاهر شد
وعسکری باترکیبی از ترک های گچساران سعی کرد خود را معرفی کند؛
جمعیتهای قومیتی سه کاندید درمقابل طیفی از تمام قومیتهای ستاد تاجگردون ؛
این تمام امروز گچساران بود.

دهدشت:
در یک کلام درتسخیر موحد بود

چرام امروز مرکز توجه بود
موحد با قدرت سخن میگفت تا به جامعه سیاسی کهگیلویه بگوید اوخسته نیست

عدل هاشمی که نمیخواهد به این راحتی قدرت راببخشد رسانه هایش امروز را به <نه>چرام به موحد پوشش دادند.
فضای سیاسی کهگیلویه با آمدن دهبانی به روزهای آشفته ای نزدیک میشود
اولین روز تبلیغات نیز حاکی از نبرد سخت این دوره بود.

بویراحمد اما کمی متفاوت تر بود،هرکدام ازکاندیدا راوی داستانی هستند که میخواهند قهرمانش باشند
داستانی که تا یک هفته دیگر به روی پرده میرودامروز اولین سکانس آن ساخته شد؛
۱.غلام محمد زارع
مرد تنهای این روزها!
نماینده دو دوره که به گواه تاریخ این منطقه حتی دو دوره های قوی تر از او پیروزی شان برای سومین بار تکرار نشد
ستادش برخلاف دوره های قبل خلوت تر بود
حرف جدیدی وجودنداشت
بی رغبتی وبی انکیزگی میان طرفداران وی موج میزد؛
۲.نادر منتظریان
از هیاهو تا واقعیت
روز اول تبلیغات شکست اول وی بود
به نسبت سایر کاندیدا کمترین جمعیت حضور داشتند
او اولین دوره حضور را سپری میکند
به گواه تاریخ اولین دوره ورود ،احتمال موفقیت قریب به صفر است
اودر خیابان معلم داربستش را بالابرد
خیابانی که هیچگاه برنده به مجلس نفرستاد
این میتواند اولین بدشانسی منتظریان باشد
جمعیت حاضر درافتتاحیه وی به اندازه اولین دوره حضور بهرامی درسال ۹۰بودکه همین حوالی ستاد فعلی منتظریان واقع شد.
بهرامی آن دوره هم پرشور بود مانند امروز منتظریان
باشرایط فعلی حتی پیش بینی ها برای میزان رای منتظریان همان رای دوره اولی بهرامی است
احتمالا منتظریان سقف رای این دوره اش از بیست هزار تجاوز نمیکند اما قطعا اندوخته ای است برای ادوار بعد وی وگفتمان انقلاب؛
۳.مهدی روشنفکر
ستادش شلوغ بود وپرصدا
مردمانی بودند که ازمناطق دور به ستاد مرکزی اش آمدند!
حتی ساعتها قبل از شروع برنامه اکر رد میشدی مردمی را میدیدی که آنجا نشسته اند از دور دست خود را رساندند وگاها توسط ستاد رسانده شدند.
سر از پانمی شناختند ویامهدی حاج مهدی طنین انداز بود.
هواداران وی سرشار ازهیجان اند
روشنفکر در اولین روز با حرکت
همسایه کناری اش روبرو شد دسته گل تحویل گرفت وبرای مردمش از وحدت سخن راند؛

۴.محمدبهرامی
ستادش باشور شروع کرد
رقص محلی افتتاحیه را متفاوت کرد
تعداد زیادی از دخترانی ک که عکسش را بالاگرفتند سوژه عکاسان بود
از تمام طیفها حاضربودند
چهره های سیاسی شهرستان دراین ستاد حضورشان بارز تر ازبقیه بود
بهرامی امروز مقتدرترین کاندیدا بود
اوحتی با دسته گل به ستاد مهمترین رقیب انتخاباتی اش رفت؛
به رسم میزبانی.
حتی بالای جایگاه رقیب انتخاباتی قرارگرفت و‌برای طرفدارانش دست تکان داد؛
تلفیقی از اخلاق واقتدار رانشان داد
سیاسیون سرشناس مانند سیدرضاعسکری وعیسی گرجی زاده مدیرکل سابق سخنرانش بودند
و فرماندار اسبق یاسوج کنارش عکس یادگاری میگرفت
بی شک اولین روز برای جریان بهرامی همان شروع طوفانی است که ستادش در رسانه هااعلام کردند؛

  • نویسنده : محمد رضا صدری منش