بویراحمد ودنا در پیچی تاریخی قرار دارد انتخابات مهمی یا بهتر بگوییم مهم ترین انتخابات تاریخ این دیار در پیش است. محمد بهرامی شهردار سابق یاسوج با آن کارنامه درخشان وغیرقابل نقد وانکار مهدی روشنفکر سرپرست مستعفی فرمانداری کهگیلویه بزرگ و عضوباز هم مستعفی شورای شهر دهدشت غلام محمد زارعی کم فروغ ترین نماینده تاریخ […]

بویراحمد ودنا در پیچی تاریخی قرار دارد انتخابات مهمی یا بهتر بگوییم مهم ترین انتخابات تاریخ این دیار در پیش است.
محمد بهرامی شهردار سابق یاسوج با آن کارنامه درخشان وغیرقابل نقد وانکار
مهدی روشنفکر سرپرست مستعفی فرمانداری کهگیلویه بزرگ و عضوباز هم مستعفی شورای شهر دهدشت
غلام محمد زارعی کم فروغ ترین نماینده تاریخ مجلس آن هم برای دو دورو منتظریان هم کاوری …… از رفیق شفیق ستار هدایت خواه است که تلاش می‌کنند در کنکور دموکراسی از مردم رای اعتماد بگیرند.
اما به نیازهای بویراحمد و دنا اول بنگرید و پس از آن توضیح کوتاه در مورد هر کدام شان را رد یا تایید کرده و سپس تصمیم بگیرید.
روشنفکر هر جا رفته استعفا داده است هیچ حرف جدیدی جز ارائه یک مدل مظلوم نمایانه در قالبی رعب آور و احمدی‌نژاد گونه برای گفتن ندارد.
اینکه او اساسا با کدام رزومه و توان میخواهد بویراحمدی که جغرافیایی هزار رنگ از تنوع قومی و نخبگانی است را به سمت توسعه پایدار سوق دهد پیدا نیست .
آن هم کسی که میگوید حرف بزنیم اما آنچه من گفتم درست است.
غلام محمد زارعی چه توان دیگری در خود سراغ دارد که هشت سال نتوانسته یا نخواسته آن را رو کند؟
مگر جز این است که برای حفظ ثروت افسانه ای اش بخواهددر قدرت باشد؟
چیزی که او هر وقت لازم باشد در میدان کری های انتخاباتی آن را به رخ رقبا می کشد.
نادر منتظریان چه خروجی ای جز …… کردن فضا و تابلوی ایست جلوی هر چیزی که خلاف تفکرش باشد دارد؟
اصلاً من می‌خواهم یک طرفه به قاضی بروم اما این سوالات اگر جوابی داشته باشند که ندارند حرف من خلاف است وگرنه چرا میخواهید مردم را در تنگنا قرار دهید؟
چرا میخواهید مردم را فریب دهید؟
چرا نقش گرگ در لباس میش دارید؟
کدام یک کارنامه ای در تراز بهرامی دارید؟
اصلاً چه دلیل منطقی برای رد بهرامی وجود دارد؟
نه مانند رقبا زراندوز است و همه چیز را می خواهد با پول حل کند و همه تلاش اش پول روی پول گذاشتن است
نه تزویری دارد که بخواهد با نشان دادن در باغ سبز به مردم آنها را بفریبد
نه چماقی برای تهدید مردم دستش گرفته
به راستی چرا تعصبات اجازه نمیدهم چشمانمان را باز کنیم و برای یک بار هم که شده انتخابی درست و آینده نگرانه داشته باشیم؟
مگر نه این است همتان می گویید اگر فلان علت و بهمان سبب نبود انتخابمان بهرامی بود؟
وقتش رسیده که اگر ها را به حقیقت رسانده و به راه روشن فردای دیارمان بپیوندیم.

  • نویسنده : محسن خادمی