تقریباً از ابتدای داغ شدن تنور انتخابات در بویراحمد و دنا پیش بینی می شد رقابتی نفس گیر در میان باشد. نه اصولگرایان به یک اجماع واحد رسیدند و نه اصلاح طلبان توانستند غیر از بهرامی مکملی دیگر در صحنه داشته باشند. زارعی و روشنفکر هم به همین دلیل راهی مجزا در پیش گرفتند و […]

تقریباً از ابتدای داغ شدن تنور انتخابات در بویراحمد و دنا پیش بینی می شد رقابتی نفس گیر در میان باشد. نه اصولگرایان به یک اجماع واحد رسیدند و نه اصلاح طلبان توانستند غیر از بهرامی مکملی دیگر در صحنه داشته باشند. زارعی و روشنفکر هم به همین دلیل راهی مجزا در پیش گرفتند و تصمیم شان حضور بدون حمایت صرف حزبی بود. در این میان ما یک بررسی اجمالی از آرایش ستاد ها نشان می دهد کاملاً با یک انتخابات مردم محور روبرو هستیم. برای درک مردم محوری اجازه بدهید تک‌تک کاندیداها و ستاد هایشان را تحلیل کنیم. ۱) نادر منتظریان: او به لطایف الحیل ستار هدایت خواه روشنفکر را کنار زد و خود را خروجی پایانی اصولگرایان معرفی کرد پیوستن افراد چون نستور درخشنده پور و تاج امیری و رحمان خوب زاده و … نشان می‌دهد او که می تواند به زرتشتی برای رویین تن کردن اخراجی های سیاسی تعبیر شود ستادش را پاتوق کسانی کند که فردی تماما امنیتی را برای ذخیره بعدیشان انتخاب کرده اند. روشن است که افکار بیدار نه دم خروسش را باور می کنند و نه قسم حضرت عباسش را. ۲): غلام محمد زارعی: زارعی که به گمان و اذعان اکثریت عامه نتیجه انتخابات را در جای دیگر رقم می زند با به رخ کشاندن همین توانایی‌اش باعث شد جمع زیادی از مسئولین ارشد ستادش از او بگریزند و به دیگران بپیوندند روشن است که این دور زارع همان تنها تخصص اش برای پیروزی را ندارد و کسی هم کنارش باقی نمانده که دست‌کم او را در تراز یک قطب انتخابات جا بیندازد احتمالاً قطار زارعی در همین ایستگاه متوقف می شود. ۳) مهدی روشنفکر: پدیده دوره قبل از انتخابات بود. ستاد روشنفکر بر روی همین پدیده بودن سرمایه‌گذاری کرده بود که باید بگوییم موفق هم بودند اما درست از روزهایی که پچ پچ های او و ستار بالا گرفت و او شصتش خبردار شد ستار رویش حساب نکرده راهش را جدا کرد و شعار پارادوکسیکال وحدت را انتخاب کرد. تا حدودی موفق بودچون توانست جمعی از اصلاح طلبان میانی را به خود جلب کند. کسانی که نه وزن سیاسی شان بالاست و حتی وزن اجتماعی خیلی وزینی دارند. پس پروسه ندای وحدت احتمالاً درهمین حد جمع کردن هم طایفه ای ها و اقوام سببی و نسبی متوقف شده است. ۴) محمد بهرامی: شهردار موفق سابق یاسوج نشان داده این دور فقط پیروزی می خواهد اگر از بیرون به ستادها نگاه کنیم مشخص می‌شود بهرامی دقیق‌ترین داده ها را از فضای موجود جمع آوری کرده است. پیوستن اکثریت احزاب اصلاح‌طلب به محمد بهرامی نشان می دهد رویشهای قابل توجه مردمی شهردار سابق همه را برای پیوستن به او مجاب کرده است. شاید بگویید پیوستن اکثریت به یک کاندیدای اصلاح طلب در میان سه کاندیدای شاخص اصولگرایان یا دستکم کاملاً اصولگرا عجیب نیست اما در میدان حساب و کتاب انتخاباتی این یک نقطه عطف است برای کسانی که نتوانستند رویش های دانشگاهی ترین کاندیدای جریان انتخابات را نادیده بگیرند. حالا اگر بخواهیم یک جمع بندی کلی از آنچه در جریان است انجام دهیم به نتایجی جالب و احتمالاً تعیین‌کننده ای میرسیم. نادر منتظریان همزادستار هدایت خواه با پذیرش اصلاح طلبان ستاره دار عملاً امنیتی بودنش را ثابت کرده و تلاش می کند با نمایش چهره ای فتوشاپی از ترس عمومی نسبت به تفکرش بکاهد. زارعی غرق در طوفان می کوشد به همان حربه ی همیشگی اش بیاندیشد و روی بیاورد. مهدی روشنفکر در سودای سفلا و علیا کردن تلاش می کند دست پر ترین کاندیدای گرایش صرفاً طایفه‌ای باشد. محمد بهرامی اما حمایت قاطع اصلاح طلبان را دارد و عملگرا بودنش را علم کرده تا نشان دهد با تزویر کمتری به جذب آرا می اندیشد. روشن تر آنکه بهرامی با تمرکززدایی از فعالیت صرف ستادی این روزها حرف هایش رنگ و بوی مردم محوری بیشتری دارد. با همه آنچه گفته شد انتخابات این دوره بدون تردید عقلانی ترین انتخابات تاریخ بویراحمد است و مردم به معنای واقعی کلمه جلوتر از احزاب و جریان های سیاسی تعیین کننده اند. یقین بدانید دوم اسفند روزی است که می‌توانیم سرنوشتی نو برای خود رقم بزنیم.

  • نویسنده : سید علی محمدیان