این روزها تنور انتخابات روز به روز شعله ورتر می‌شود و در فضای استان کهگلویه و بویراحمد به دلیل مختصات ویژه قومیتی آن همچنین رشد کمی و تعدد رسانه‌ها سبب شده است چنین امری بیش از پیش تشدید پیدا کند. در چنین فضایی کاندیدای انتخاباتی به اشکال مختلف سعی دارند با استفاده از متینگ های […]

این روزها تنور انتخابات روز به روز شعله ورتر می‌شود و در فضای استان کهگلویه و بویراحمد به دلیل مختصات ویژه قومیتی آن همچنین رشد کمی و تعدد رسانه‌ها سبب شده است چنین امری بیش از پیش تشدید پیدا کند.
در چنین فضایی کاندیدای انتخاباتی به اشکال مختلف سعی دارند با استفاده از متینگ های سیاسی و تأثیرگذاری رسانه‌ای بر ذهنیت مخاطبان و تولید  و انتشار محتواهای مختلف اهداف انتخاباتی خود را به پیش ببرند.
در این یادداشت قصد داریم جلسات سخنرانی سیدمحمد موحد به ویژه که در حوزه دهدشت مرکزی را مورد بررسی قرار دهیم. سید محمد موحد
در رقابت به رقیب خود جلساتی را با طوایف مختلف برگزار می کند اما حضور کمرنگ افراد منتسب به آن طایفه و پر شدن صندلی ها توسط یاران همیشگی موحد سبب شده است این جلسات جنبه نمایشی و دکوری پیدا کند نکته جالب توجه این است که در جلسات با طایفه های مختلف در خیلی از موارد سخنران های اصلی از افراد آن طایفه (تاس احمدی)نیز نمی باشند.

سید محمد موحد و حامیان اش سعی داشتند با برگزاری جلسات مذکور در ابتدا  ذهنیات مخاطبان را برای مطرح شدن در روزهای آینده آماده کنند و همچنین نخبگان و لیدرهای سیاسی از طریق این مکانیسم آنها را تحت شعاع قرار دهند اما شواهد میدانی حاکی از آن ست که جلسات جنبه مهندسی شده و مصنوعی می باشد و به دلایلی مانند نمایشی این جلسه و حضور افراد نزدیک به وی در این نشست ها تا حدود زیادی پیامدهای منفی این جلسه برای ایشان پررنگ‌تر شد به گونه‌ای که در سطح نخبگانی و فضای مجازی این جلسات با واکنش‌های منفی گروه‌های مختلف روبه رو می شود.

جلسات سید محمد موحدبرگزار می‌شود ولی مخاطبان آنها را ساختگی و تا حدوی فریب کارانه قلمداد می‌کنند.

بنظر می‌رسد سید محمد موحد و مشاوران اش بر اثر پیش پا افتاده و سنتی مدیریت تاثیرگذاری تاکید می‌کنند و توجه چندانی به خلق معنا توسط مخاطبان ندارد. چناچه مشاهده می‌شود موج گسترده رسانه‌ای بصورت کاذب در حمایت از ایشان شکل گرفته که تحریفی از واقعیت می‌باشد.
باید توجه داشت دیگر مخاطبان جامعه امروزی را سخنرانی و گفتار درمانی با چاشنی شور هیجان چاره ساز نیست و ذهنیت فعال مخاطبان در مقابل تأثیرپذیری رسانه‌ای مقاومت می‌کنند و به راحتی اثرگذار نیستند.