تحریریه افتونیوز؛ در سالهای اخیر نام هیچکس  به اندازه غلامرضا تاجگردون در فضای سیاسی استان  شنیده نشده است. غلامرضا علارغم شناخته شدن  در سطح ملی  و منطقه ای بسیاری هنوز وی را زیر چتر حاج بهرام تاج گردون میدانند، اما داستان غلامرضا فراتر از این است،تاج گردون از هر نظر چهره خاصی ست و دارای […]

تحریریه افتونیوز؛

در سالهای اخیر نام هیچکس  به اندازه غلامرضا تاجگردون در فضای سیاسی استان  شنیده نشده است. غلامرضا علارغم شناخته شدن  در سطح ملی  و منطقه ای بسیاری هنوز وی را زیر چتر حاج بهرام تاج گردون میدانند، اما داستان غلامرضا فراتر از این است،تاج گردون از هر نظر چهره خاصی ست و دارای توانایی متعددی است  که او را میتواند در صدر اخبار قرار دهد.
مخالفان اش  وی را نخبه کش، خود رای و فرصت طلب  خطاب می کنند اما موافقان اش او را مدیر،مدبر، زیرک و کاردان میدانند.
غلامرضا در نوع خود پدیده جالبی است،  از  مباشر خان بودن  ابایی ندارد و از طرف دیگر خود را از خانواده شهیدان و ایثارگران میداند،
با اصولگرایان و   لاریجانی ها نشست و برخاست  دارد از جانب دیگر رابطه مستمراش با خاتمی و اصلاح طلبان  برقرار است، تاجگردون  منحصر به فرد و در عین حال، غیرشفاف و تا حدودی مبهم  باقی مانده است.
تاجگردون  پیچیده تر از اینهاست با اصلاح طلبان استانی به جز در موارد معدودی میانه ای نداشته و در مواقعی اگر برایش ضرورت ایجاد میکرد به آنها  گزندی تلخ میزد با ستار هدایت خواه در جنگ رسانه ای وارد میشد، با زارعی و برخی دیگر بر سر تغییر نام استان در می افتاد، عدل هاشمی را مورد عتاب قرار میداد و  همچنین داستان های آستین کوتاه و  میرشکار و مستندات اخیر صبا آذرپیک و در نهایت سند  تایید صلاحیت اش همواره سوژه رسانه ها بوده است.
تاجگردون بصورت مداوم در رسانه هاست اما همواره عرصه های پوشیده ای در مقابل همگان داشته است، وی مرز نزدیکی و دوری از رسانه و افکار عمومی را شناخته است، در بسیاری از تقابل های رسانه ای پیروز بوده و در موقعیت های مختلف انعطاف پذیری های ویژه ای از خود نشان داده است.
وی  فعالیت شغلی خود را از سال ۱۳۶۸ در وزارت امور اقتصاد و دارایی آغاز کرد و از ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰ مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی این وزارتخانه بود، از ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد و در فاصله سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۰ نیز بعنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس فعالیت می‌کرد.
وی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ معاونت امور مجلس و استان‌ها و از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  را برعهده داشت. حضور در این سطح از مناصب مدیریت اقتصادی  کشور وی را در مکانیسم تنظیم بودجه استان بی رقیب ساخته است به گونه ای که همواره شائبه ای در میان عموم مطرح است که حضور  تاجگردون سبب نوعی نابسامانی و بی عدالتی در تخصیص بودجه ها در میان شهرستان های مختلف شده است،  مساله ای که باعث شد مخالفان زارعی در انتخابات قبلی بحث بازگشت عزت به بویراحمد را مطرح کنند و نفوذ بیش از پیش تاجگردون سبب شده فشارها بر دیگر نمایندگان استانی بیش از پیش وارد شود.
عدل هاشمی و غلام محمد زارعی همواره از این مورد قیاس واقع شدن روی خوشی نشان ندادند و گاها طرح این مباحث به تنش منجر شد.
اما در سالهای اخیر انتقادات گسترده ای   از جمله تبعیض، بی عدالتی، عدم شایسته سالاری، نخبه کشی، نوچه پروری و رسیدگی به فامیل و نزدیکان به  اردوگاه تاجگردون روانه شده است
غالب منتقدان وی براین باورند وی در سطح ملی هیچ گاه از چهره های هم استانی برای تصدی مسولیت های مهم حمایت نکرده و از سررسیدن نخبگانی سیاسی هم طراز با خود همواره ابا داشته است، علاوه بر این بسیاری بر این باورند، تاجگردون در سطح استانی همواره اصلاح طلب تر از سطوح کلان و ملی است، وی از اصلاح طلبی برای رای آوری هزینه می کند اما در مرکز در مرز میان اصلاح طلبی و گروه های رقیب حرکت می کند و همواره مواضع سیاسی وی شفاف نبوده است. در استان نیز اصلاح طلبان مدعی اند در مقابل آنها هیچگاه رویکرد تعاملی اتخاذ نکرده است، تاجگردون از انتقادات درون شهرستانی نیز مصون نمانده است اصلاح طلبان گچساران در گوشه و کنار پیدا و پنهان نارضایتی خود را از وی مطرح می کنند اما بنا به شرایط این روزها چاره ای جز حمایت از وی در مقابل گروه رقیب ندارند.

اما خارج هر قضاوتی، تاج گردون را بستایم یا نکوهش کنیم؛  بی شک همگان در یک نکته اتفاق نظر دارند؛ *وی برجسته ترین سیاست مدار کنونی استان است* تاجگردون و ماندگاری وی را باید محصول چند عامل مهم دانست‌، در شرایط کنونی کشور داشتن هویت و برچسب سیاسی شاید برای پیشبرد اهداف مختلف نتواند کمک رسان باشد و سیاست امروز ایران نیازمند سیاست پیشه گانی از جنس تاجگردون است که با لینک زنی میان نهادی و بیناگروهی سعی در افزایش تعاملات کرده  و بدین وسیله در پی گشایش باشد امروز سیاست مدارانی لز جنس سیدباقرموسوی، بهرام تاجگردون و حتی ستارهدایت خواه که دارای برچسب سیاسی واضح و روشنی هستند خواه ناخواه شاید چندان  کارساز نباشند.
اقتضائات و الزامات سیاسی تاجگردون به اشتراک منافع با گروه های مختلف رسانده و شاید نتوان چندان به وی خورده گرفت زیراکه تاجگردون با وجود انتقادات دارای نزدیکی با اصلاح طلبان می باشد و فاصله زیادی با بی هویت های سیاسی دارد.