یک شکایت عجیب و بی سابقه در دادگاه دهدشت ثبت شد. به گزارش افتونیوز، سه تن از فعالان مدنی شهرستان کهگیلویه، سه نفر از نمایندگان ادوار مجلس این حوزه انتخابیه را به دادگاه می کشانند. طرح دعوی چند تن از فعالان مدنی شهرستان کهگیلویه با عنوان مطالبه خسارات مادی و معنوی ( عذرخواهی با درج […]

یک شکایت عجیب و بی سابقه در دادگاه دهدشت ثبت شد.

به گزارش افتونیوز، سه تن از فعالان مدنی شهرستان کهگیلویه، سه نفر از نمایندگان ادوار مجلس این حوزه انتخابیه را به دادگاه می کشانند.

طرح دعوی چند تن از فعالان مدنی شهرستان کهگیلویه با عنوان مطالبه خسارات مادی و معنوی ( عذرخواهی با درج در روزنامه رسمی) ناشی از عدم رعایت مصلحت موکلین در انجام وظایف نمایندگی با وکالت آقایان سامر محبت پور و مصطفی آرامی علیه چند تن از نمایندگان ادوار شهرستان کهگیلویه در مجلس شورای اسلامی در دادگاه دهدشت ثبت شده و طی روزها یا ماههای آینده موحد، بزرگواری و هاشمی پور به دادگاه فراخوانده می شوند.

به نظر می رسد شکایت از نمایندگان مجلس در یک حوزه انتخابیه برای عذرخواهی رسمی از موکلان از بی سابقه ترین پرونده های سیستم قضایی استان و کشور باشد.