مجید باقریان معاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان نامزد انتخابات مجلس حوزه انتخابیه کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده شد. به گزارش افتونیوز، مجید باقریان معاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان با حضور در فرمانداری کهگیلویه، نامزد انتخابات مجلس حوزه انتخابیه کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده شد. باقریان در جمع […]

مجید باقریان معاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان نامزد انتخابات مجلس حوزه انتخابیه کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده شد.
به گزارش افتونیوز، مجید باقریان معاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان با حضور در فرمانداری کهگیلویه، نامزد انتخابات مجلس حوزه انتخابیه کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده شد.
باقریان در جمع خبرنگاران گفت: من در عجبم برخی بعد از ۴۰ سال هنوز می‌خواهند در حوزه کهگیلویه بزرگ کاندیدا شوند. چه کار کرده اید. فریاد مظلومان بی سرپرست این دیار خواهیم بود. اتاق فکری از مجموعه نخبگان تشکیل خواهیم داد. من نگاه طایفه ای ندارم. من قوم ندارم و همه شهروندان کهگیلویه بزرگ قوم من هستند.
باقریان گفت: من تابع خرد جمعی هستم و امیدوارم برای برون رفت کهگیلویه بزرگ از بن بست به اجماع برسیم.