به گزارش افتونیوز با پایان یافتن موعد ثبت‌نام انتخابات مجلس، فرشیدعزیزی رئیس حزب ندای ایرانییان در شهرستان چهارگانه کهگیلویه بزرگ؛در پاسخ به سئوال خبرنگار که آیا اصلاح طلبان بر روی گزینه نهایی به توافق می رسند؟ گفت: ما که دوست داشتیم دوستان اصلاح طلب در ثبت‌نام دچار تعدد و ازدیاد کاندیدا نشوند تا بتوانیم جهت […]

به گزارش افتونیوز با پایان یافتن موعد ثبت‌نام انتخابات مجلس، فرشیدعزیزی رئیس حزب ندای ایرانییان در شهرستان چهارگانه کهگیلویه بزرگ؛در پاسخ به سئوال خبرنگار که آیا اصلاح طلبان بر روی گزینه نهایی به توافق می رسند؟ گفت: ما که دوست داشتیم دوستان اصلاح طلب در ثبت‌نام دچار تعدد و ازدیاد کاندیدا نشوند تا بتوانیم جهت جمع بندی و توافق بر سر گزینه مورد نظر اجماع اصلاح طلبان کار راحتتری داشته باشیم و لیکن حال که اینگونه شد و تعدد کاندیدا در جناح اصلاحات داریم امیدوارم مجمع هرچه سریعتر راه اندازی شود و علاوه بر حسن نیت اعضای اجماع، کاندیداها همکاری لازم و مناسب و متعهدی نسبت به مجمع داشته باشند تا بتوانیم در زمان مناسب بر سر گزینه نهایی به توافق نظر برسیم تا وقت کافی و لازم رو جهت تبلیغات کاندیدای اجماع اصلاح طلبان برای یک پیروزی تاریخی در دوم اسفند داشته باشیم…