یکی از شهروندان دهدشتی در یادداشتی که در اختیار این پایگاه خبری قرار داده است از نحوه رفتار فرماندار کهگیلویه تمجید کرد. به گزارش پایگاه خبری افتونیوز،در این یادداشت آمده است: به نام خدا بی شک رسیدن به هر موفقیتی بدون داشتن ابزار و لوازم آن امکانپدیر نیست.مدیریت هم ابزاری خاص نیاز دارد که […]

 

یکی از شهروندان دهدشتی در یادداشتی که در اختیار این پایگاه خبری قرار داده است از نحوه رفتار فرماندار کهگیلویه تمجید کرد.

به گزارش پایگاه خبری افتونیوز،در این یادداشت آمده است:

به نام خدا
بی شک رسیدن به هر موفقیتی بدون داشتن ابزار و لوازم آن امکانپدیر نیست.مدیریت هم ابزاری خاص نیاز دارد که اصلی ترین آنها “شخصیت “مدیر است.از آنجائیکه نقش یک مدیر در الگوپذیری کارمندان بسیار حائز اهمیت می باشد،علاوه بر ظاهر آراسته و مرتب ،لباس در شان مدیریت ،دقت در گفتار ،رعایت اصول اخلاقی و ادب و رفتار پسندیده ،یک مدیر واقعی همیشه با رفتار خوب خود و “حسن خلق” به کارمندان می اموزد که چگونه با همدیگر و خصوصا با “ارباب رجوع” برخورد کنند.
به طور کلی رابطه با مردم و اخلاق اجتماعی یکی از مهمترین و گسترده ترین عرصه های خودسازی و پرورش توانایی های انسان است .خوش اخلاقی اولین نمود توانایی شخصیت انسانی و پرورش یافتگی او در حوزه ارزش های انسانی و اخلاقی است.
حسن خلق عبارت است از خوش رویی،خوش رفتاری ،حسن معاشرت در برخورد پسندیده با دیگران. امام صادق (ع) می فرمایند:حسن خلق آن است که برخوردت را نرم و سخنت را پاکیزه و با دیگران با خوش رویی دیدار کنید.حسن خلق و گشاده رویی از برجسته ترین صفت هایی است که در معاشرت های اجتماعی ،موجب جلب محبت می شود و در اثربخشی سخن فرد بر دیگران اثر شگفت انگیز دارد.
برخی افراد به دلیل آگاهی نداشتن ،حسن خلق و رفتار نیکو را با تملق و چاپلوسی اشتباه می گیرند.به همین دلیل به ناحق ،به مدح و ستایش صاحبان زور و زر می پردازند و در برابر آنها کرنش می کنند و شخصیت و ارزش والای انسانی خود را پایمال می سازند.اینان با کمال وقاحت ،نام این رفتار ناشایست را حسن خلق و مدارا می گذارند.

چنین افرادی وقتی به افراد عادی و تهیدست می رسند،گشاده رویی و نرم خویی را فراموش می کنند و چهره ای عبوس و خشن به خود می گیرند،این صفت ناپسند ،نه تنها یک ارزش نیست بلکه گناهی بزرگ است که موجب خشم خداوند می شود.باید در برخوردهای اجتماعی ،رفتار پسندیده را از چاپلوسی بشناسیم و افراد متخلفی را که درصددند با چرب زبانی و چاپلوسی ،حق و باطل را بر ما متشبه کنند ،دفع کرده و خود را از نیرنگ آنها ایمن سازیم.

حسن خلق صفتی است درونی که در برخورد با همه ی افراد به گونه ی یکسان ظهور می یابد ،اما چاپلوسی تنها در برابر ثروتمندان یا قدرتمندان نمود می یابد.خوش خلقی ،پیوندهای دوستی را محکم و پایدار می کند و گشاده رویی سبب آبادی سرزمین ها و طول عمر می گردد.مواجهه دو انسان باهم و کیفیت این رویارویی چهره ها ،نقش عمده در نحوه گفتار ورفتار دارد و رمز گشایش قفل دلهاست.برخورد با چهره باز با دیگران ،آنان را آماده تر می سازد تا دل به دوستی با شما بسپارند و سفره دلشان را پیش شما بگشایند.

بنابراین هر مدیری که از خصوصیات گفته شده برخوردار بوده ،شایسته ی سپاس و قدردانی است.
به عنوان یک ارباب رجوع و مراجعه کننده به فرمانداری کهگیلویه و دیدار با فرماندر کهگیلویه آقای اتابک ،وظیفه ی خود دانستم به دلایل زیر از این مدیر کمال تشکر و سپاس را داشته باشم:
“ایشان انسانیت خود را حفظ کرده اند و پشت نقاب قدرت پنهان نشده اند ،ارباب رجوع را جزئی از ارزش های خود دانسته و از اینکه خودش باشد ترسی ندارد و با انسانیت با دیگران رفتار کرده و به آنها احترام می گذارند که اینها نشان از وظیفه شناسی و وفاداری است”