اصلاح طلبان بخود ببالند که استاندار از حامیان دولت و اصلاح طلبان واقعی حمایت می کند و این در چند ساله دولت روحانی یا کمتر اتفاق افتاده و یا اصلاً صورت نگرفته است و این نوع نگرش میتواند حیثیت و اعتبار لوس شده ی اصلاح طلبی را احیاء نماید. تا قبل از کلانتری به عینه […]

اصلاح طلبان بخود ببالند که استاندار از حامیان دولت و اصلاح طلبان واقعی حمایت می کند و این در چند ساله دولت روحانی یا کمتر اتفاق افتاده و یا اصلاً صورت نگرفته است و این نوع نگرش میتواند حیثیت و اعتبار لوس شده ی اصلاح طلبی را احیاء نماید.
تا قبل از کلانتری به عینه شاهد بودیم که اکثر انتصاب شوندگان یا اصول گرا بوده اند و یا هیچ سنخیتی با اصلاح طلبان نداشته اند متاسفانه تصمیم گیران پشت صحنه نیز با همه ادعای اصلاح طلبی نظر مساعد براین انتصابها داشته و دارند و این پروسه انگار قرار نیست به اتمام برسد اما انتظار می رود از جناب استاندار محترم که حداقل از کسانی حمایت کنند که دولت روحانی را حمایت کرده اند و برای حفظ نگرش های دولت روحانی اهمیت قائل شده اند و نه کسانیکه در نقطه مقابل دولت روحانی تلاش می کردند واکنون بدنبال مسند ریاست باشند و دستان پشت پرده هم از آنان حمایت کنند.
برای تصدی در دولت روحانی اولین گزینه همسو بودن با دولت است چه دلیلی دارد کسی که در تخریب این دولت تا آخرین ثانیه ها کوتاه نیامده است اما در دولت روحانی پست و مقام یابد و اینگونه تلقی کنیم که انگار نمی دانیم و چشم پوشی نماییم.
استاندار زبان گویای دولت و تصمیم گیر نهایی برای تصدی پست هایی است که قرار است مدیری را معرفی کنند حال شخص معرفی کننده هر چقدر قدرت داشته باشد و این نمی تواند دلیل محکمی برای سپردن سکان مدیریت بدستان اصول گرایان باشد.
بهر جهت تنها استاندار می تواند از بی‌توجه ایی به اصلاح طلبان طرفدار دولت روحانی جلوگیری نماید و با اصرار و تاکید افراد حامی دولت روحانی را بر مسند ریاست بنشاند تا حیثیت پایمال شده اصلاح طلبان را مجدداً احیاء نماید و اعتماد به این تفکر را در پی داشته باشد و یکبار دیگر مردم بخصوص جوانان به این درک برسند که در دولت روحانی حامی روحانی باید به پست و مقام برسد و نه دیگران.
سید قربانعلی موسوی شیرازی