در دهه کرامت برنامه های متنوعی از طرف ادارات ونهادها تدارک و سطح شهر چرام به اجرا در آمد از جمله این برنامه ها میتوان به اجرای نمایش در میدان مرکزی و شهر اشاره کرد. به گزارش افتونیوز،گروه نمایشی شهدای چرام که از جمله گروهای ثبت شده کشوری است نمایشی را برای اجرا در دهه […]

در دهه کرامت برنامه های متنوعی از طرف ادارات ونهادها تدارک و سطح شهر چرام به اجرا در آمد از جمله این برنامه ها میتوان به اجرای نمایش در میدان مرکزی و شهر اشاره کرد.
به گزارش افتونیوز،گروه نمایشی شهدای چرام که از جمله گروهای ثبت شده کشوری است نمایشی را برای اجرا در دهه کرامت آماده وبمدت دو روز در شهر چرام به اجرا در آورد.
این نمایش که از محتوی مذهبی برخوردار است به دو سنت فراموش شده می پردازد که دیگر منسوخ شده است دو موضوع فوق پرده خوانی و پهلوانی است.
نمایش پهلوان و پرده خوان به نویسندگی و کارگردانی سیدقربانعلی موسوی و با
نام گروه نمایشی شهدای چرام آماده اجرا گردید.
بازیگران این نمایش حاج علی اکبر نعمتی وسید قربانعلی موسوی شیرازی است.
استقبال مردم از این حرکت فرهنگی که بعد از سالها بصورت میدانی اجرا گردید قابل توجه بوده و انتظار می‌رود متولیان هنر نمایش هنرمندان شهرستانی را بیشتر مورد عنایت قرار دهند.
متذکر میشود دست اندر کاران مرکز هنرهای نمایشی سید رضا رفیعی و معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی حاج محمد پیرسبزی از مشوقین این رویداد فرهنگی در چرام بوده و مساعدت های خردمند مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چرام نیز جای تقدیر دارد.