در اقدامی غیرمعمول، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در مراسم معارفه مدیر شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه حاضر نشد. به گزارش افتونیوز، مراسم تودیع و معارفه مدیر شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه روز گذشته در دهدشت برگزار شد اما غیبت معاون بهداشتی دانشگاه در این مراسم عجیب بود. شبکه های بهداشت و درمان بخش […]

در اقدامی غیرمعمول، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در مراسم معارفه مدیر شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه حاضر نشد.

به گزارش افتونیوز، مراسم تودیع و معارفه مدیر شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه روز گذشته در دهدشت برگزار شد اما غیبت معاون بهداشتی دانشگاه در این مراسم عجیب بود.

شبکه های بهداشت و درمان بخش عمده ای از فعالیتشان مربوط به مسایل بهداشتی و مستقیما به این حوزه مرتبط است و در سالهای گذشته بالاترین مقام یعنی معاون بهداشتی برای مراسم معارفه مدیر شهرستانی حضور می یافت اما این معاون در جلسه معارفه در کهگیلویه حضور نداشت.

این موضوع از دو حال خارج نیست: یا آنکه معاون از روال معمول دانشگاه که معاونت بهداشتی برای معارفه مدیران شبکه در شهرستانها حضور میافت و احتمالا دستور رئیس برای حضور در جلسه استنکاف کرده است و به نوعی قدرت خود را به رخ مافق کشانده! و یا آنکه برای ادای دین به نماینده و اعتراض به حکم رئیس دانشگاه و ناراحتی از تغییر مدیر شبکه کهگیلویه در این جلسه غایب بوده است.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی برای معارفه مدیرکهگیلویه به دهدشت رفته بود که حوزه کاری این معاونت چندان ربطی حداقل در حوزه اجرا به شبکه بهداشت و درمان ندارد. در حالی که بر اساس تصاویر آرشیوی برای معارفه مدیر شبکه گچساران و مدیر چرام معاون بهداشتی(کنونی) در جلسه حضور داشته است. این روال در دوران مسئولیت دکتر چمن در دانشگاه نیز معمول بود و آنگونه که در تصاویر مشخص هست معاون بهداشتی وقت برای مراسم معارفه ای به همراه معاون درمان وقت (رئیس جدید دانشگاه) به گچساران سفر کردند.

معاون بهداشتی دانشگاه روز گذشته در یاسوج حضور داشته و دلیل خاصی هم برای عدم حضور در این جلسه ذکر نشده است.

با فرض اینکه وی در مرخصی بسر می برد با توجه به اینکه حوزه معاونت بهداشتی، زمان برگزاری مراسم را تعیین می‌کرد می توانست با هماهنگی این مراسم را به روز دیگری موکول کند.

این سایت خبری آماده انتشار توضیحات روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی است.

مراسم معارفه مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران در تیرماه ۹۷

 

مراسم معارفه مدیر شبکه چرام در مردادماه ۹۶

 

مراسم معارفه مدیر شبکه کهگیلویه تیرماه ۹۸

 

مراسم معارفه مدیرشبکه گچساران و رئیس بیمارستان با حضور معاون بهداشتی(وقت) و معاون درمان سابق(رئیس جدید دانشگاه) مهرماه ۹۵