بمنظور ارتقای سطح آمادگی ادارات چرام ، جلسه ستاد مدیریت بحران در فرمانداری این شهرستان تشکیل شد آمادگی برای پیش گیری از آتش سوزی مراتع ، منابع ملی و محیط زیست در فصل گرما و مدیریت صحیح و بررسی راهکارها در صورت وقوع هرگونه آتش سوزی و کاهش آسیب های احتمالی ، بازسازی اماکن آسیب […]

بمنظور ارتقای سطح آمادگی ادارات چرام ، جلسه ستاد مدیریت بحران در فرمانداری این شهرستان تشکیل شد

آمادگی برای پیش گیری از آتش سوزی مراتع ، منابع ملی و محیط زیست در فصل گرما و مدیریت صحیح و بررسی راهکارها در صورت وقوع هرگونه آتش سوزی و کاهش آسیب های احتمالی ، بازسازی اماکن آسیب دیده در سیل ها و حوادث اخیر ،  بازسازی نواقص مدیریت بجران شهرستان چرام به منظور آمادگی بیشتر ، مهمترین موضوعات جلسه ستاد بحران شهرستان چرام بود.

بمنظور ارتقای سطح آمادگی ادارات چرام ، جلسه ستاد مدیریت بحران در فرمانداری این شهرستان تشکیل شد.

فرماندار شهرستان چرام ، تقویت بندهای خاکی و نقاط حادثه دیده در سیل اخیر ، در مناطق مختلف شهرستان چرام را خواستار شد و بر لزوم نظارت و بررسی های کارشناسی شده نسبت به محورهای دسترسی شهری و روستایی ، و ابنیه ها و مکان های آسیب پذیر تاکید کرد و گفت : مهیا نمودن امکانات و تجهیزات لازم ، به منظور ایجاد آمادگی لازم برای اسکان اضطراری در مواقع بحران ، آموزش و آمادگی راهداران و امدادگران برای بازگشایی مسیر ها با استفاده از ماشین آلات سبک و سنگین ضروری است.

دکتر هادی فتاحی اصل ، افزود : با هماهنگی دستگاه های مختلف شهرستان چرام ، از جمله هلال احمر ، شهرداری و دیگر دستگاه ها ، مکان هایی ایمن ، شامل مساجد ، ورزشگاه ها ، حسینیه ها و بوستان ها که از امکانات مناسب برخوردار هستند ، برای اسکان اضطراری در نظر گرفته شود تا در صورت بروز هرگونه حادثه ، مردم را در این اماکن مستقر کرد.

وی همچنین ، آمادگی برای مقابله با بحران را از مهمترین مؤلفه های کارآمدی دستگاه ها در مواقع اضطراری برشمرد و با اشاره به حاصلخیز بودن شهرستان چرام و وجود مزارع و کشتزار های زیاد در نقاط مختلف این شهرستان ، بر جلوگیری از آتش زدن خودسرانه مزارع توسط برخی از افراد تاکید کرد و گفت : جهاد کشاورزی با همکاری کشاورزان شهرستان ، نسبت به پیشگیری و آموزش اصولی و علمی کشاورزان و رفع خطرات احتمالی اقدام کند.

بررسی و پیگیری ملزومات و تجهیزات بیشتر برای مواقع بحران ، شناسایی مناطق و نقاط بحران زا جهت پیشگیری ، هماهنگی بیشتر در ستاد بحران شهرستان ، بررسی نحوه برخورد با بحران در زمان مناسب ، اتخاذ پیش بینی ها و تمهیدات لازم برای سال آینده از مهمترین مصوبات این نشست بود.

در این جلسه هریک از اعضای ستاد ، ضمن ارائه عملکردهای خود ، مسائل و مشکلاتی را که در حوادث و سیل های گذشته ، با آن روبرو شده بودند مورد بررسی قرار دادند.