بازهم تبعیض اشکاردرشبکه یاسوج ایادرشهرهای استان پیشکسوت ورزش نبود؟ تاکی بایدشاهداین دهن کجی ها درشبکه دناباشیم بقیه شهرهای استان هم احتمالا جزوکهگیلویه وبویراحمدباشند سالهاست که متاسفانه درسطح استان و به طریق مختلف و درمواردمتعدد شاهدتبعیض و چندگانگی و توجه بیشتر به مرکزاستان و بی توجهی به سایرمناطق استان هستیم و بارها از سراسر استان نسبت […]

بازهم تبعیض اشکاردرشبکه یاسوج
ایادرشهرهای استان پیشکسوت ورزش نبود؟
تاکی بایدشاهداین دهن کجی ها درشبکه دناباشیم
بقیه شهرهای استان هم احتمالا جزوکهگیلویه وبویراحمدباشند
سالهاست که متاسفانه درسطح استان و به طریق مختلف و درمواردمتعدد شاهدتبعیض و چندگانگی و توجه بیشتر به مرکزاستان و بی توجهی به سایرمناطق استان هستیم و بارها از سراسر استان نسبت به این تبعیضهای اشکار اعتراض صورت گرفته وانقدراین تبعیضها اشکار و هویداست که براحتی قابل مشاهده و تشخیص است اما علیرغم همه اعتراضات انچه هرگزبه جایی نرسد فریاداست

دربرنامه سه شنبه شب مورخه سوم اردیبهشت موسوم به (شویل دنا) برنامه ای تحت عنوان پیشکسوتان فوتبال استان از شبکه استانی دنا پخش گردیدکه اگرچه بنام پیشکسوتان استان بود اما در واقع فقط به کام پیشکسوتان فوتبال یاسوج بود و هیچکدام از دیگر پیشکسوتان و موسپیدان و استخوان خوردکرده ها و خاک خوردهای بقیه شهرهای استان حضورنداشتندکه این تبعیض اشکار و نادیده گرفتن بقیه پیشکسوتان استان یک تبعیض اشکار ودهن کجی شبکه شهرستانی بویراحمدی دنا به پیشکسوتان ورزش سراسراستان بخصوص خانواده فوتبالی بود
اگرچه دراین برنامه تعدادی ازپیشکسوت ارزشمند و بزرگوار و خاک خورده استان ازشهرستان بویراحمد یاسوج دراین برنامه حضورداشتند که واقعا سالها زحمت سختی کشیده و نقش داشته اند از ان جمله استادبهرام لرکی، سیدکرامت موسوی، جلال بازیار، سیاوش الیاسی ،ابوالقاسم خلیلی ،ناصرمعصومی وکورش جهان بین که همگی از بزرکان ورزش فوتبال استان و ازشهرستان بویراحمد یاسوج می باشند اماپیشکسوتان دیکری هم ازبقیه شهرهای استان ازجمله گچساران کهگیلویه چرام لنده بهمئی وباشت هم هستندکه هم ازنظرسن و هم از نظرسابقه و هم ازنظرتجربه و هم ازنظرتوانمندی و هم کسب مقام و شهرت و حسن سابقه از افرادبسیار مهم و باسابقه و قدیمی ورزش فوتبال استان بوده و نقش بسیارمهمی درتاریخ ورزش استان داشته و خدمات شایانی به جامعه ورزش استان نمودند که حداقل شرط رعایت انصاف بودکه شبکه دنا حداقل از هر شهر دیگر استان دو نفر هم درکنارپیشکسوتان محترم و ارزشمند یاسوج هم دعوت میکردتا در این برنامه حضورمی داشتند و این تبعیض اشکار ودهن کجی به زحمتکشان و خاک خورده های ورزش سراسراستان صورت نمی گرفت
ای کاش همانطورکه شبکه دنای یاسوج به پیشکسوتان محترم و ارزشمند یاسوج مهلت و فرصت داد تا ازخاطرات خود راجع به حضورتیمهای سایپا تهران تراکتورسازی تبزیز خاطره بگویندبه پیشکسوتان محرم گچساران هم مهلت میدادند تا ازنایب قهرمانی گچساران درمسابقات قهرمانی کشور هم خاطره میگفتد ازحضورتیمهای بزرگ کشورمثل دارایی تهران ماشین سازی تبریز تراکتورسازی تبریز و مسابقات لیگ دسته یک کشورومسابقات جام قدس کشوروحضورتیمهای منتخب اصفهان کرمان خوزیتان سخن میگفتندوبه پیشکسوتان دهدشت فرصت داده میشدتاازحضورتیمهای جنوب(فولادفعلی) و استقلال خوزستان خیبرخرم اباد نایب قهرمان جام حذفی ایران شاهین بوشهر رازی کرج اکباتان تهران تام اصفهان شاهین اهواز صنعت نفت ابادان و برگزاری تورنمنتهای بزرگ و یادواره ها مانند یادواره شهیدابراهیم ارانپوریادواره دکترصلاحی ووووووتعریف میکردند
و یا پیشکسوتان چرام ازحضورتیمهای کشوری درمسابقات لیگ ایران وحضورانان درچرام خاطره میگفتند
وخانواده فوتبالی و ورزشی استان رنجیده خاطر و دلشکسته و نگران نمیشدند اگرچه پیشکسوتان فوتبال استان انقدر از نظر مرام و معرفت و روحیه بالای ورزشی وخصلتهای پهلوانی و جوانمردی برخوردار هستند که احترام هر پیشکسوت ورزش استان را از هرشهری و هر نقطه استان که باشداحترام به همه پیشکسوتان ورزش استان میداند و از احترام  به هرکدام ازعزیزان پیشکسوت ورزش استان شادمان و خرسندخواهند شد امانگاه تبعیض امیز شبکه استانی دنا در نادیده گرفتن بقیه عزیزان و بزرگواران پیشکسوت استان هرگز فراموش نخواهدشد و این نگاه تبعیض امیز را محکوم و مردود میدانند و انتظار دارند بین خانواده بزرگ ورزش استان و اعضای محترم این مجموعه همدل و متحد و پیشکسوت خاک خورده و زحمتکش نباید از سوی مسولین نگاه متفاوت و سرشار از تبعیض وجود داشته باشد
البته از سخنان وگلایه ها وایرادات مطرح شده ازسوی پیشکسوتان محترم یاسوجی که دربرنامه شویل دناهم بیان گردیدوقسمتی ازمشکلات پیشکسوتان استان مطرح گردیدهم استقبال میکنیم و در ددلهای انان راکه درد دل همه پیشکسوتان بود تائیدنموده و استقبال میکنیم
البته این صدای اعتراض ما هرگزنسبت به حضور پیشکسوتان گرانقدر و ارزشمند و خوشنام و خاک خورده ورزش یاسوج نخواهدبود و برای انان با تمام وجود احترام و ارزش قائل هستیم اعتراض مابه روند تبعیض امیز شبکه دنای یاسوج میباشد.

  • نویسنده : سیدابوصالح دانشفر