بارها از عدم حرفه ای گری رسانه ها در استان سخن گفتیم . از اینکه بی جهت بعضی موضوعات را بزرگ می کنند، به بعضی ها بی جهت بهای زیاد می دهند و هیچ ملاک و معیار حرفه ای در خبر و تحلیل های خود ندارند. هر چه هم جلوتر می رویم بر عمق این […]

بارها از عدم حرفه ای گری رسانه ها در استان سخن گفتیم . از اینکه بی جهت بعضی موضوعات را بزرگ می کنند، به بعضی ها بی جهت بهای زیاد می دهند و هیچ ملاک و معیار حرفه ای در خبر و تحلیل های خود ندارند. هر چه هم جلوتر می رویم بر عمق این ابتذال افزوده می شود.
چند روزی است رسانه های استان پر از اخبار و تحلیل های مربوط به استعفای فردی است که گفته می شود مشاور عدل هاشمی پور بوده است و حالا کنار رفته است.
معتقدم چنین موضوعی در چنین سطحی ارزش خبری هم ندارد! چه رسد به اینکه چپ و راست دیگران راجع به آن تحلیل می زنند.
به این مشاور و ژست ها و رفتارهایش کاری ندارم و اساسا چنین موضوعی قابلیت پرداختن در یک مطلب انتقادی را ندارد. روی سخنم با برخی به اصطلاح رسانه های استان است که مشخص نیست دنبال چه هستند که چنین موضوعی این اندازه برایشان مهم و جذاب است.
نه ما اهل پیشنهاد دادن هستیم و نه رسانه ها گوششان به کسی بدهکار است اما چه خوب بود برخی رسانه ها کمی برای خود و کارشان حرمت قائل بودند.گلبونگ