انتشار این یادداشت الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید ارسالی مخاطبان: میرمحمدی در گفتگو باخبرنگاران از کاهش آسیب های اجتماعی، پروژه تخریب دفتر امور اجتماعی، حمایت از سمن ها، افزایش اعتبارات سمن ها وچند مورد گذری دیگر سخن […]

انتشار این یادداشت الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید

ارسالی مخاطبان: میرمحمدی در گفتگو باخبرنگاران از کاهش آسیب های اجتماعی، پروژه تخریب دفتر امور اجتماعی، حمایت از سمن ها، افزایش اعتبارات سمن ها وچند مورد گذری دیگر سخن گفت.

وی که آداب فن وبیان را خوب بلد است وهمیشه باهمین صحبت ها مخاطب ها را راضی نگه میدارد این بار هم به همین شیوه عمل نمود و طبق یک آمار نامشخص سعی در پذیرش سخنان خود به افکار عمومی دارد.
میرمحمدی از عملکرد ۵ ساله خود که چیزی بیان نکرد فقط تیتر وار اشاره ای داشت که عملکرد موفق این حوزه باعث شده عده ای دنبال تخریب باشند اولا عملکرد ۵ سال گذشته این حوزه را شرح دهید و در ثانی جناب مدیرکل نقد را با تخریب اشتباه گرفتید سند ادعای تخریب را ارائه دهید تا مردم قضاوت کنند نه از یک جایگاه حقوقی عناوین والقاب بدید وفرافکنی کنید.

از تناقض مصاحبه قبلی چیزی نگفتید فقط متن را وارونه انعکاس دادید و جوانان را کنار افراد باتجربه قرار دادید که مصاحبه قبلی حضرتعالی چیزی غیر از این بود واطلاع کافی دارید.

جناب آقای مدیرکل ادعا داشتید که عملکردتان موفق بوده و منتقدان را تخریب گر قلمداد کردید به حرف ماهم ادعا داریم شما موفق بودید لطفا عملکرد خود را برای مردم روی کاغذ بیاورید تا ماهم همراه شما عملکردتان را فریاد بزنیم وافتخار کنیم.در بخشی از صحبت ها اشاره کردید که سمن ها افزایش داشتند فکر کنم افزایش سمن ها را یکی از دلایل موفقیت خود میدانید که ربطی به این موضوع ندارد والبته در مورد احیای سمن ها بازهم تیتر وار اشاره کردید و شرح ندادید که چه کاری جهت احیای سمن ها کردید.

در مورد کاهش طلاق ، خودکشی کاهش آسیب های اجتماعی آماری از کاهش دادید ولی نمیدانم این آمار را طبق چه معیاری واز چه مراجع رسمی اعلام نمودید از افزایش طلاق تا آسیب های اجتماعی چند مورد را بصورت تصویر تقدیم میکنم تا حداقل در حوزه خود کمی مطالعه داشته باشید.

سید بزرگوار ما و مردم این استان وظایف شما را میدانیم پس بجای معرفی وظایف خود عملکرد مستند ارائه دهید نه با جواب دادن به نامه های روزانه وارسال گزارش ها صفحه کاری خود را پرکنید وبه اسم عملکرد بیان کنید.
جناب مدیرکل خط ونشان کشیدید برای سمن های سیاسی احسنت برشما ولی بفرماییدسمن ها سیاسی بیشترین کمک را در حوزه شما در شهرستان ها دریافت نمودند یا سمن های پای کار وفعال
از افزایش اعتبار ها از ۲۰ میلیون به ۱ میلیارد وچهارصد میلیون تومان سخن گفتید اعتباراتی که مشخص نیست به چه کسانی وطبق چه معیاری داده میشود ونگفتید چطور است که سهم فعال ترین سمن شهرستان چطور از اعتبارات میلیاردی صفر است.
در کهگیلویه سمن بلادشاپور وچندین سمن فعال دیگر از اینکه حتی یک ریال اعتبار ویا کمک در این رابطه دریافت نکردند گلایه دارند پس نیاز است در این زمینه شفاف سازی کنید که اعتبارات به کجا می رود.
جناب آقای سید جوابیه دادید ماهم استقبال میکنیم ولی بجای نقل قول، تیتروار صحبت کردن ،کلی گویی کردن ولقب تخریب گر دادن سعی کنید عملکرد ارائه دهید تا مردم قضاوت کنند.

سخن کوتاه میکنم و در پایان امیدارم بجای دادن القاب نامناسب و کلی گویی صحبت کردن از نقدها استقبال کنید ودنبال راهکار مناسب باشید.

موفق باشید وپایدار
جوان هم استانی