انتشاراین یادداشت الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید اولا تخریب کار شایسته ایی نیست و هیچ کسی نباید در مظان تخریب قرار گیرد اما اگر خواستیم به طرفداری از یک نفر کسی را تخریب کنیم قبل از هر […]

انتشاراین یادداشت الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید

اولا تخریب کار شایسته ایی نیست و هیچ کسی نباید در مظان تخریب قرار گیرد اما اگر خواستیم به طرفداری از یک نفر کسی را تخریب کنیم قبل از هر چیز باید به شایستگی آنکس که می خواهیم حمایت کنیم بپردازیم ( اگر داشته باشد) سپس طرف مقابل را مورد هجمه وتخریب قرار دهیم.
حاج عدل هاشمی پور شق القمر نکرده و نمی تواند اینکار را انجام دهد ، نماینده ایی است که به تائید آمار وارقام بیشترین فعالیت را در تمامی حوزه های تحت مسئولیت خویش انجام داده است وتنها نماینده ایی است در طول این چهل سال که از تمامی توان خود برای برون رفت کهگیلویه از محرومیت بجا مانده تلاش کرده است آنهم دقیقا در زمانیکه دولت در تحریم وتنگنای مالی واقتصادی بسر می برد ، خیلی باید بی انصاف باشیم که کارهای صورت گرفته را نبینیم و از افرادی دفاع کنیم که بقول مثل لری ( دو شاخ کلو را بهم نیاورده اند) و آنقدر بزرگشان کنیم که انکار اگر نباشند کهگیلویه هم نخواهد بود.
مردمان ما متاسفانه اولین گزینه شان برای تائید وتکذیب عملکرد نماینده این است که اگر برایشان کاری انجام داد او نماینده خوبی است و اگر احیانا نتوانست خواسته آنها را بر آورده نماید آن فرد برای نمایندگی خوب نمی باشد.
حاج عدل هاشمی پور اگر هم بخواهد که میدانم خیلی دلش میخواست می توانست همه ی مردم را امیدوار به آینده نماید و گره از مشکلات همه ی مردم باز نماید اما هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که یک نماینده بتواند به تمامی خواسته ها رسیدگی کند.
نگاه ما باید نگاه مردم شمول باشد و نه فردی ، باید میزان کارآیی وعملکرد نماینده را با توجه به کارهای عام المنفعه در نظر بگیریم ورای به خوب وبد بودن ایشان بدهیم که الحمدالله حاج عدل هاشمی پور در خصوص کارهای عام المنفعه و مردمی هیچ کوتاهی نکرده است واز تمام توان خود برای کارهای مردمی استفاده کرده و می کند.
بعضی از نماینده ها در مجلس یا حضور نداشتند ویا اگر هم داشتند در حد زیر سوال بردن شان قوم لر بوده و یا همیشه در سکوت مطلق بر صندلی سبز تکیه داده بودند ، هیچگاه از تریبون مجلس در مورد اتفاقات رخ داده کشوری سخنی از آنان نشنیده ایم اما حاج عدل هاشمی پور به مراتب بیشتر از دیگران ودر مناسبت های مختلف اول از حوزه نمایندگی خود دفاع کرده و یا در راستای خدمت به نظام قدم برداشته و سخن گفته است ، اینها بخشی از فعالیت ایشان در همین زمان کم است و نهایت بی اخلاقی است اگر با کسانی مقایسه شود که سالهای سال بر اریکه نماینده کهگیلویه بودند وقدمی مثبت مردمی برنداشتند وگرنه این روزگار کهگیلویه بزرگ نبود.
اینروزها لیدرهای این و آن نماینده سعی وتلاش می کنند از بعضی ها بت بسازند ودر خیال خام خویش مردم را قانع نمایند که چنین و چنان بوده و اگر نباشد دیگر فاتحه کهگیلویه خواند ه خواهد شد ، نمی خواهم همچون لیدرهای نماینده های دیگر نماینده فعلی را بزرگ کنم که البته هر کسی بزرگی از میزان خدمت گذاری اش کاملاً مشهود است ونیازی نیست بر طبل تبلیغ کوبید تا دیگران مطلع شوند اما قشر جوان مادیگر همانند گذشته خام ونا پخته نیستند که به طرفت العینی راه را کج کنند وسبد رای کسی را پر نمایند که آثار بجای مانده از او فقط خدمت به لیدرهای نزدیک اش بوده است و بس.
تا نگاه ما فردی است هیچ نماینده ایی چه گذشته و چه حال منظور نظر ما نخواهد شد و در صورتی که این رویه نگرش به جمع نگری مبدل نشود این سامان همچنان بر مدار تحول نخواهد چرخید.

  • نویسنده : سیدقربانعلی موسوی