به گزارش پایگاه خبری افتونیوز ازچرام، دهیار روستای القچین سفلی گفت: با توجه به اینکه یک کیلومتر با مرکز شهرستان چرام فاصله داریم ولی مشکل اینترتی روستای القچین سفلی حل نشده است و مشکل اصلی مردم وجوانان این روستا در عصرامروزی که عصر فناوری ارتباطات قلمداد شده است حل نشده واگرتایک هفته دیگرمشکل اینترنت روستای القچین […]

به گزارش پایگاه خبری افتونیوز ازچرام، دهیار روستای القچین سفلی گفت: با توجه به اینکه یک کیلومتر با مرکز شهرستان چرام فاصله داریم ولی مشکل اینترتی روستای القچین سفلی حل نشده است و مشکل اصلی مردم وجوانان این روستا در عصرامروزی که عصر فناوری ارتباطات قلمداد شده است حل نشده واگرتایک هفته دیگرمشکل اینترنت روستای القچین سفلی حل نشودبه وزیرارتباطات وفناوری خواهم رفت.

علیزاده اظهارداشت: با پیگیری چندین ساله فرمانداران و بخشداران مرکزی شهرستان چرام در بحث حل مشکل اینترنت روستاهای شهرستان چرام تقدیروتشکروقدردانی میکنم، ولی مشکل چندین ساله این روستا هنوز به قوت خود باقی است.

دهیارالقچین سفلی بیان کرد: شبکه های اینترت ثابت دراین روستا با کوچکترین رعدوبرق وباران قطع وتا چندین ماه وصل نیستندواینترنت شبکه ایرانسل درشب واینترنت شبکه همراه اول در پشت بام خانه ها دربعضی ساعات شب فقط قابل روئیت میباشند.ایشان همچنین از مدیر جدید شهرستان کهگیلویه عاجزانه تقاضا کرده که مشکل چندین ساله مردم این روستا را حل نمایند.

علیزاده افزود:این روستا با جمعیتی تحصیلکرده ودانشگاهی وتقدیم ۹تن از بهترین فرزندان خود را که درجنگ تحمیلی تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده ، وتعداد زیادی از خانواده ایثارگروجانباز رادر دل خود جای داده است، حق این افراد را بعداز ۴۰سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را این چنین خدمت ندانسته، وخواهان رسیدگی مدیران مربوطه در این زمینه شده است.

ایشان در پایان از حضور هفته آینده خود در دفتر وزیر ارتباط خبر داد وگفت: اگر تا هفته آینده مشکل جوانان ودانشگاهیان وخانواده های معظم وعزیز شهداء ، جانبازان ، ایثارگران و کل این روستا حل نشود، مستقیما به دفتر وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات در تهران خواهم رفت. روستای القچین سفلی با جمعیتی بالغ بر ۹۰۰ نفر دریک کیلومتری شهر چرام مرکز شهرستان چرام قرار دارد.