اینروزها در فضای مجازی عناصر خود فروخته ومزدور طرح مخالفت با نیروهای نظامی مارا کلید زدند واز هر واژه وکلامی استفاده کردند تا صورت مسئله را پاک و به فرع موضوع بپردازند ، از درست کردن کلیپ های مربوط به گذشته گرفته تا شکار لحظاتی که نیروهای سپاه در حال کمک رسانی به مردم سیل […]

اینروزها در فضای مجازی عناصر خود فروخته ومزدور طرح مخالفت با نیروهای نظامی مارا کلید زدند واز هر واژه وکلامی استفاده کردند تا صورت مسئله را پاک و به فرع موضوع بپردازند ، از درست کردن کلیپ های مربوط به گذشته گرفته تا شکار لحظاتی که نیروهای سپاه در حال کمک رسانی به مردم سیل زده بودند واصلا متوجه خباثت خناسان نمی شدند که در حال فیلم گرفتن هستند و آن فیلم هارا مقطع کرده و با پس وپیش کردن صحنه ها منظور نظر خودرا که همان تخریب نیروهای نظامی است به گوش انسانهای خام ونا پخته برسانند.
هیچ کس بدون اشتباه نیست و سپاه مدعی نمی شود که اشتباهی نکرده است اما تابدین حد مذمت کردن نیروهای بی مزد ومنت سپاه وبسیج ونظامی فقط در راستای خدمت عاجزانه به کفتار پیر استعمار وحکومت تا بن دندان اسرائیلی آمریکای جنایتکار است و دود ش بچشم ما ایرانی های مسلمان می رود ، چه اصولگرا باشیم و چه اصلاح طلب ، همه در کشتی ایی نشسته ایم که اگر غرق شود همه را به زیر آب خواهد برد.
بی جهت نیست در این روز ها که ایران در گیر مصیبت بنیان کن سیل است و از کوچک و بزرگ ، دولتی وغیر دولتی ، سپاهی وبسیجی وارتشی ، همه و همه فقط بفکر یاری رساندن به مردم سیل زده هستند آمریکا راه کمکهای انسان دوستانه مابقی کشورهارا بروی ایران می بندد و سپس در شوهای تبلیغاتی خود ایران را تهدید به جنگ می کند.
آمریکا غافل از این است که ایرانی شاید نسبت به عملکرد بعضی مدیران ناشایست گله مند باشد و شاید در بعضی جاها اشتباهاتی از دولتی ها سرزده که نباید سر می زد اما این دلیل نمی شود که کشور را دو دستی تقدیم استعمارگر پیر بدهیم وبگوئیم ، بفرما ایران مال خودت.
ایرانی مرد لحظات سخت است ، هر چه بیشتر سختی بکشد آبدیده تر می شود ، ایرانی در معیشت مشکل دارد ، در بیکاری فریاد و فغانش به آسمان رسیده است ، بعضی معضلات شاید خانواده هارا به مرز نابودی کشانده باشد ، تبعیض واجحاف بیداد می کند ، وخیلی مشکلات دیگر ، اما این دلیل نمی شود که آمریکا فکر کند اگر ناقوس جنگ را بصدا در آورد ایرانی می نشیند تا داعش مسلک های آمریکایی بعد از افغانستان وسوریه ویمن ولبنان ، ایران را هم به همان سرنوشتی دچار کند که بر سر این کشورها آورد ، ایران وایرانی هنوز هم غیرت وشجاعت خودرا از دست نداده است که هر بی سروپایی برایش خط ونشان بکشد ودر خیال خام خود ایران را کت بسته تقدیم بخود ببیند.
هر جای ایران مورد حمله واقع شود حساس ترین نقاط کلیدی آمریکا را بنابودی خواهیم کشاند و فرزند ناخلف ونامشروع او اسرائیل رنگ آرامش را نخواهد دید ، اینگونه نیست که تصور شود ایران از ابهت پوشالی سربازان آمریکایی هراس دارند ، اینان در مقابل دوربین های تلویزیونی سرحال وقبراق نشان داده می شوند و ما دیده ایم وقتی در دستان نیروهای سپاهی ما گرفتار شدند چگونه گریه سرداده بودند.
اینهارا برای کسانی گفتم که چشم بسته اخبار نادرست وشبهه برانگیز را در جهت مصالح کشور آمریکا وفرزند نامشروع اش اسرائیل در فضای رسانه ایی پخش می کنند و مردم عزیز مان را دلسرد کرده و در جهت منافع بیگانگان گام بر می دارند ، من خود از منتقدین مدیران دولتی هستم ومنکر اشتباهات صورت گرفته هم نمی باشم اما هیچکدام نمی تواند دلیلی شود که به ایران و ایرانی خیانت کنم و برای مصالح آمریکا ملت خودمان وفرزندان خودمان را تضعیف نمایم ، شما برادر و خواهر محترم هم چنین نکنید ، تنها کسانیکه در روزهای سخت بدادمان می رسند برادران و فرزندان خودمان در بسیج وسپاه ونیروهای نظامی است ، پس بی جهت آب به آسیاب دشمن نریزیم.
سید قربانعلی موسوی شیرازی روزنامه نگار