از بس بی قانونی در این سامان رخ داده و مردم وحتی بعضی افراد که خودرا صاحب اندیشه هم می دانند به این بی قانونی عادت کرده اند دیگر امیدی نیست بشود به مر قانون عمل کرد. اصل تفکیک قوا یکی از اصول قانون اساسی است و وظایف هر کدام به عینه مشخص است و […]

از بس بی قانونی در این سامان رخ داده و مردم وحتی بعضی افراد که خودرا صاحب اندیشه هم می دانند به این بی قانونی عادت کرده اند دیگر امیدی نیست بشود به مر قانون عمل کرد.

اصل تفکیک قوا یکی از اصول قانون اساسی است و وظایف هر کدام به عینه مشخص است و اگر احیانا یکی در دیگری دخالت نموده و سعی کند برایش تکلیف معین نماید در نگاه اول خلاف قانون عمل کرده است و در مرحله بعد دوگانگی بوجود آمده و بنوعی سنگ روی سنگ بند نخواهد شد

قوه مجریه وظیفه اجرای قوانین را بعهده دارد و قوه قضائیه به خلافها وتخلف از قوانین کشوری عمل می کند و قوه مقننه وظیفه قانون گذاری را در عهده دارد و هرکدام شرح وظایفی دارند که ربطی به دیگر قوا ندارد.

اینها را گفتم تا به این نکته برسم ، از اولین روزهای حضور حاج عدل هاشمی پور تمامی کارهایی را که پیگیری می نمود به عینه می دیدم و بنا بر وظیفه خبری آنرا انعکاس می دادم تا مردم به میزان عملکرد ایشان پی ببرند و تاکنون نیز چنین کرده ام ، از همان ابتدا بارها به ایشان تذکر می دادم که در مقابل عزل و نصب ها بی تفاوت نباشد با اینکه می دانستم خلاف وظایف قوای سه گانه است اما در تمامی مواردی که به ایشان عزل این مدیر ویا نصب آن مدیر را می گفتم ومتذکر می شدم این به ضرر شما تمام خواهد شد وبهانه بدست حاشیه سازان می دهد ، ایشان همیشه بر این نکته تاکید داشتند بنده در عزل ونصب ها دخالت نمی کنم بدلیل اینکه خلاف وظیفه نمایندگی بنده است اما در همین مدت اتفاق می افتاد که نظر ایشان را جویا شوند و چندین گزینه را به ایشان اعلام می کردند و هاشمی با شناختی که از افراد داشت آنهایی که در خط رهبری بودند تائید می کرد بجز این موارد که عرض شد هیچگاه در انتخاب ها دخالتی نمی کرد.

اینروزها همانهایی که به اصل تفکیک قوا اعتقادی ندارند و دخالت در همه ی امور را وظیفه نماینده میدانند وایشان را با نماینده هایی که بر خلاف اصل تفکیک قوا عمل می کنند مقایسه کرده ومذمت می نمایند که چرا مثل فلانی به استاندار فشار نیاورده وظلم در حق کهگیلویه نموده است واعتبار از کهگیلویه رفته است.

اگر بر خلاف مصالح نظام که همان عمل به قوانین اساسی جمهوری اسلامی است عمل نمودن دلیل برتری است همین جا اعلام می کنم حاج عدل هاشمی پور بر خلاف قانون عمل نکرده و نمی کند بر طبق دفعات مختلف که به اطرافیان وخبرنگاران گوشزد کرده است.

یکی دیگر از مواردی که اینروزها مستمسک دست عده ایی خاص قرار گرفته پیگیر بودن مصوبات گذشته توسط هاشمی پور است و عنوان می دارند تمامی طرحها و پروژه های که اکنون فعال شده اند به همت نماینده گان ادوار گذشته است ، قبول چنین بوده است اما آیا طرحهایی که در حد مصوبه مانده بود وسالها در دفاتر وزرا خاک می خورد و با آمدن هاشمی کلید شروع آنها زده و آغاز بکار نموده است بنا بر هر دلیلی حتی کُند حرکت می کند را می توان عیب شمرد و طرحهای برزمین مانده را از محسنات ادوار گذشته بر شمرده وبر بوق تبلیغات دمید.

قصد این نیست خدای نکرده بگوئیم فلانی همه کارها را انجام داده وفلانی اصلاً بخودش زحمت نداده بلکه هر کدام از نمایندگان ادوار گذشته به اندازه توان وبرد خود در مناصب بالا دستی توانسته اند گره هایی را از محرومیت کهگیلویه بگشایند و اینگونه نیست همه را بخواهیم بنام یک نفر مصادره به مفعول نمائیم ودیگران را تخته کنیم.

هر کسی با توجه به بینش خود و طرفداری از فردی خاص مخیر است اورا تا آسمانها بالا ببرد اما بشرط آنکه دیگران در زیر دست و پای این تبلیغات خرد نشوند و جانب انصاف هم رعایت شود تا نه سیخ بسوزد ونه کباب.

هنوز زمان زیادی تا شروع تبلیغات انتخاباتی مانده است و بنا بر هر دلیلی حاج عدل هاشمی پور نماینده کهگیلویه می باشد و باید مورد حمایت قرار گیرد تا طرحها و پروژه های نیمه تمام را به سر منزل مقصود برساند و گامهای اورا مصمم تر نمائیم اگر برای کهگیلویه بزرگ دل می سوزانیم آنهم از نوع واقعی اش.