به گزارش پایگاه خبری افتونیوز؛طی حکمی از سوی محمدحسین نصیری راد مدیرکل راهداری و حمل و نقل و جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد مهدی نوروی پور به سمت معاون راهداری،اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان منصوب شد. پیش از این نصیری معاون راهداری ،اداره کل راهداری و حمل و نقل […]

به گزارش پایگاه خبری افتونیوز؛طی حکمی از سوی محمدحسین نصیری راد مدیرکل راهداری و حمل و نقل و جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد مهدی نوروی پور به سمت معاون راهداری،اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان منصوب شد.

پیش از این نصیری معاون راهداری ،اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بود که نصیری با حفظ سمت مدیر کل بود.

گفتنی است نوری پور قبل از این ،معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بود.