یکی از مخاطبان با ارسال متنی کوتاه از آنچه که تحت عنوان مافیای قدرت در شبکه بهداشت و درمان گچساران وجود دارد انتقاد کرد. به گزارش افتونیوز، در این متن اعتراضی آمده است: علی رغم اینکه طبق قانون بیمارستان می بایست ابتدا از پزشکان استخدام رسمی وسپس طرحی ودر صورت کمبود پزشک از پزشکان قراردادی […]

یکی از مخاطبان با ارسال متنی کوتاه از آنچه که تحت عنوان مافیای قدرت در شبکه بهداشت و درمان گچساران وجود دارد انتقاد کرد.

به گزارش افتونیوز، در این متن اعتراضی آمده است:

علی رغم اینکه طبق قانون بیمارستان می بایست ابتدا از پزشکان استخدام رسمی وسپس طرحی ودر صورت کمبود پزشک از پزشکان قراردادی استفاده نماید متاسفانه به دلیل اتصال حلقه بعضی از پزشکان به حلقه خانوادگی قدرت در گچساران(تاجگردون) بیمارستان از پذیرش پزشک استخدامی گچساران خودداری وبا پزشک آزاد دیگری قرارداد بسته است.

این در حالی است که معاونت درمان استان طی نامه ای از ریاست شبکه بهداشت و درمان گچساران خواسته طبق قانون ابتدا از پزشکان استخدامی وسپس طرحی ودر صورت نیاز از پزشکان قراردادی استفاده نماید .

در صورت عدم پیگیری مراتب به نام در رسانه ها اعلام خواهد شد.

فانوس زاگرس