۲۲ بهمن ماه یادآور خروش حماسی مردمی است که ۴۰ سال پا به پای انقلابشان با کمترین توقعات، ایستادند و در هر میدانی که حضور آنها به استحکام پایه های این انقلاب کمک میکرد، با افتخار آمدند. بدون تردید امسال نیز ولی نعمتان اصلی نظام اسلامی ایران باز هم هوشمندانه و با درک شرایط حساس […]

 

۲۲ بهمن ماه یادآور خروش حماسی مردمی است که ۴۰ سال پا به پای انقلابشان با کمترین توقعات، ایستادند و در هر میدانی که حضور آنها به استحکام پایه های این انقلاب کمک میکرد، با افتخار آمدند.

بدون تردید امسال نیز ولی نعمتان اصلی نظام اسلامی ایران باز هم هوشمندانه و با درک شرایط حساس منطقه و جهان، در سالروز چله انقلاب، وفاداری خود را نشان می دهند تا آرزوی دشمنان این مرز و بوم برای برگزار نشدن جشن های ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی، بر باد رود.

 

اینجانب به نمایندگی از جامعه کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد، خاضعانه همه مردم، کشاورزان، بهره برداران، تولیدکنندگان و همه عوامل مرتبط با بخش کشاورزی را به حضور گسترده و معنادار در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرهای مختلف این استان دعوت میکنم.

الیاس تاج الدینی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد