قصه مرگ های بر اثر سهل انگاری و ناآگاهی انگار قرار نیست تمامی داشته باشد، اگرحتی پیاپی ومداوم روی دهد بازم عدم رعایت احتیاط از طرف خانواده و فرزندان چندان جدی گرفته نمی شود وگویی در هشدار ها حافظه تاریخی ضعیفی داریم. به گزارش افتونیوز، در پی یک سهل انگاری خانودگی در روستای تنگ تامرادی […]

قصه مرگ های بر اثر سهل انگاری و ناآگاهی انگار قرار نیست تمامی داشته باشد، اگرحتی پیاپی ومداوم روی دهد بازم عدم رعایت احتیاط از طرف خانواده و فرزندان چندان جدی گرفته نمی شود وگویی در هشدار ها حافظه تاریخی ضعیفی داریم.
به گزارش افتونیوز، در پی یک سهل انگاری خانودگی در روستای تنگ تامرادی از توابع شهرستان بویراحمد دو فرزند دانش آموز یک خانواده کشاورز وروستایی که به همراه پدر خود به محل زمین های کشاورزی رفته بودند در بازی کودکانه خود آنگونه که منابع غیر رسمی می گویند براثر عدم اطلاع از پر بودن اسلحه پس از هدف گیری برادر خود را نشانه رفته تا آخرین تیراز تفنگ جز قلب برادر جایی را هدف نگیرد.
گفته می شود این 2فرزند یکی کلاس ششم ودیگری چهارم ابتدایی بودند و بدین ترتیب در یک روز تعطیل زمستانی دفتر زندگی برادر خود را با نا آگاهی برای همیشه بخاک سپرد