به گزارش افتونیوز؛معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با «دکتر صدر السادات» معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیدار کرد. بنا بر این گزارش، «دکتر محمد غلام نژاد»،  معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی با معاون توسعه مدیریت ومنابع وزارت بهداشت دیدار کردند. در این دیدار که مدیران بودجه […]

به گزارش افتونیوز؛معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با «دکتر صدر السادات» معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیدار کرد.

بنا بر این گزارش، «دکتر محمد غلام نژاد»،  معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی با معاون توسعه مدیریت ومنابع وزارت بهداشت دیدار کردند.

در این دیدار که مدیران بودجه و منابع فیزیکی دانشگاه نیزحضور داشتند، مشکلات و چالش‌های دانشگاه در حوزه های عمرانی و مالی با حضور مدیران ستادی وزارت بهداشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

«دکتر صدر السادات» با تاکید بر لزوم تسریع درخدمت رسانی به مردم، دستوراتی را مبنی برکمکهای مالی برای اتمام پروژه‌های عمرانی نزدیک به اتمام و کلینیک های تخصصی استان صادر کرد. تامین نیروی انسانی مورد نیاز و مطالبات پرسنلی بخش دیگری از مباحث مطروحه دراین دیدار بود که تصمیماتی نیز دراین موارد اتخاذ گردید.