بعضی ها فکر می کنند که عرصه خبری جایی برای تسویه حساب های شخصی و یا باج گیری از افرادی خاص است و به همین دلیل با حربه های مختلف سعی در به چالش کشیدن فرد مذکور را دارند و اندکی هم کوتاه نمی آیند و همین باعث شده که خیلی ها خبرنگار و کار […]

بعضی ها فکر می کنند که عرصه خبری جایی برای تسویه حساب های شخصی و یا باج گیری از افرادی خاص است و به همین دلیل با حربه های مختلف سعی در به چالش کشیدن فرد مذکور را دارند و اندکی هم کوتاه نمی آیند و همین باعث شده که خیلی ها خبرنگار و کار اورا به دیده ی تردید نگاه کنند و بهایی برای زحمات خبرنگاران واقعی نیز قائل نباشند
عرصه خبر به خودی خود چالش برانگیز هست چه برسد به زمانی که مستمسک باج گیری وعرض اندام نمودن نیز شود آنوقت دیگر نمی توان به آنها اعتماد نمود و از نوشته های خبرنگاران بی غرض ومرض استفاده مطلوب کرد و همین خبرنگاران بدون حاشیه و واقعیت نویس نیز تحت الشعاع رفتار های هنجار شکن بظاهر خبرنگار نما ها قرار خواهند گرفت وچوب حرکات ناشایست این افراد را نیز می خورند وتاوان پس می دهند.
عرصه خبری مثل همه ی عرصه ها عاری از خطا و اشتباه نیست اما اگر همه ی اشتباهات را بخواهیم غیر عمد ببینیم ساده نگری است چرا که در زیر همین اشتباهات بظاهر ساده امیال خود خواهانه نمایان است و دلیل واضعش تکرار عمدی اشتباه انجام شده می باشد و اگر چنین نبود یک اشتباه بارها از جانب یک نفر تکرار نمی گردید وبعد هم مدعی شود که اشتباهی صورت گرفته است.
خوشبختانه با ورود دادگستری در عرصه ساماندهی به سایتهای خبری و خبرنگاران منبعد دیگر شاهد اشتباهات عمد و غیر عمد نباشیم و حیثیت خبرنگاران با تکرار اشتباهات افرادی خاص جریحه دار نگردد و خبرنگاران واقعی بتوانند بدون دغدغه از هجمه های سازماندهی شده برای تخریب واقعیت گویی ، درد مردم را بگوش مسئولان برسانند واز دیگر سو مدیران نیز با فراغ بال در عرصه مدیریتی خود بدون دغدغه از حاشیه سازان ، خدمت رسانی کنند و اگر جایی هم مرتکب اشتباه غیر عمد شدند در صدد رفع آن اشتباه برآیند.
هر جایی که قانون فصل الخطاب نباشد بخودی خود بی قانونی رخ خواهد نمود و هر کسی به ذم خویش قانون را تعریف جدید خواهد کرد و از آن استفاده ابزاری خواهد نمود و در راه امیال وخواسته های نامعقول بکار می بندد اما اگر مر قانون رعایت شود تخطی از آن برای هیچکس مقدور نخواهد شد.
افراد زیادی در عرصه خبری فعالیت می کنند که سال های زیادی از عمر خویش را صرف خدمت رسانی به مردم کرده و هیچ چشمداشتی هم به توجه این و یا آن مدیر نداشته و ندارند و فقط در حفظ شان ومنزلت خبر و خبرنگاری تلاش نموده و همچنان بر این تلاش و فداکاری برای مطالبات مردم پای فشاری خواهند کرد و آنهایی که باید قدردان زحماتشان باشند هستند و از منظر قانون نیز کوچکترین شبهه ایی بر کارشان وارد نخواهد شد.
باشد که این عرصه خبری هر روز بیشتر بسمت قانون پذیری گام بردارد و زمینه فعالیت فرصت طلبان وعافیت جویان روز به روز کمتر شده و بسمت قانونمندی گام برداریم ، انشالله
سید قربانعلی موسوی شیرازی روزنامه نگار و فعال فرهنگی رسانه ایی چرام